Wat doet het KTGG
 
 
 
 

Wat doet het KTGG?

Geen strijd

Kenniscentrum TGG stelt geritualiseerd misbruik aan de orde zonder strijd te voeren tegen personen.

Wij richten ons niet op de schuldvraag. Ons standpunt is, dat geritualiseerd misbruik een maatschappelijk probleem is, een onrecht, dat mensen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Wij willen met onze activiteiten een bijdrage leveren om dit onrecht te stoppen en ondersteuning te bieden waar een hulpvraag is.

Wij zijn ons er daarbij van bewust, dat de kwestie van dader- en slachtofferschap juist binnen de context van geritualiseerd misbruik niet altijd eenduidig is en dat dader- en slachtofferschap binnen één persoon aanwezig kunnen zijn.


Informatie verspreiden

Het KTGG verzamelt en verspreidt relevante informatie rondom het onderwerp van TGG, in de vorm van artikelen en andere content, om daarmee het onderwerp van georganiseerd geweld bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Ook willen we daarmee de stilte rondom TGG doorbreken binnen de relevante beroepssectoren zoals de hulpverlening, gezondheidsdiensten en justitie.

 • We versturen regelmatig een nieuwsbrief met nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van TGG.
 • We hebben het boek van Alison Miller vertaald in het Nederlands. Dit boek geven we gratis aan overlevers. Meer informatie en bestelmogelijkheden vind je op de bestel-pagina.


Organiseren van symposia

Het KTGG organiseert twee keer per jaar symposia voor professionals en overlevers over brede en specifieke thema’s rondom TGG en DIS. Zowel professionals als ervaringsdeskundigen krijgen het podium voor wederzijdse uitwisseling van expertise, inzichten en inspiratie. Bezoekers steunen en inspireren zij elkaar, er worden bruggen gebouwd en er ontstaan nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Op de Symposia-pagina vind je een overzicht van de de lezingen en workshops van de voorgaande symposia.


Coaching en supervisie

Wij informeren, onderwijzen en bieden van coaching en supervisie aan hulpverleners en behandelaars en andere professionals die via hun werk te maken hebben met overlevers van TGG. Daarmee beogen we om landelijk de expertise van professionals en organisaties te vergroten en niet alleen de zorg en begeleiding, maar ook de vroegtijdige signalering van TGG te verbeteren. Waar mogelijk verwijzen we overlevers door naar geschikte hulpverleners.

We bieden de coaching en supervisie aan professionals die te maken hebben met overlevers van geritualiseerd misbruik, bijvoorbeeld voor:

 • therapeuten
 • buddy's
 • professionals die werken bij politie en justitie
 • mensen die werken in de media en journalistiek
 • docenten
 • artsen

Het kan zijn dat je vragen hebt die niet via deze website beantwoord worden. Of dat je geconfronteerd wordt met situaties waar je je geen raad mee weet.

Enkele bij het Kenniscentrum TGG aangesloten professionals bieden:

 • Een kort antwoord op een per e-mail gestelde incidentele vraag. Dit is kosteloos zolang het incidenteel blijft.
 • Een eenmalig (eventueel telefonisch) consult met een professional. Zie verder hieronder.
 • Een coachingstraject of supervisie-traject. In onderling overleg worden de doelen en het aantal gesprekken vastgesteld. De gesprekken vinden in principe plaats bij de coach of supervisor, maar kunnen ook telefonisch gevoerd worden.

Kosten

Particulier: € 80,- per gesprek van een uur, exclusief BTW.
In opdracht van de werkgever: € 150,- per gesprek van een uur, exclusief BTW.

Aanmelding kan via het contactformulier. Vermeld daarbij ook je beroep en de organisatie waar je werkt.


Onderzoek naar TGG

Het Kenniscentrum TGG zet het onderzoek voort naar het bestaan van geritualiseerd misbruik in Nederland, dat in 1993 werd gestart door de Nederlandse overheid. We verzamelen en vergelijken de ervaringen van overlevers en/of hun therapeuten en mantelzorgers, en daarmee proberen we de realiteit over georganiseerd misbruik in Nederland in kaart te brengen. Als je een hulpverleners bent die te heeft (gehad) met overlevers van TGG, dan verzoeken we om onze korte vragenlijst in te vullen.