Vraag & Antwoord

Vraag & antwoord

Hieronder staat een kort en bondig overzicht van vragen en antwoorden.
Voor uitgebreide en verdiepende informatie over deze onderwerpen:

Wat is TGG?
TGG staat voor Transgenerationeel Georganiseerd Geweld.
TGG houdt in: Het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal in groepsverband. Lees meer over TGG.
Wat is SRA/SRM?
SRA/SRM: De Engelse term SRA staat voor Sadistic (of Satanic) Ritual Abuse, de Nederlandse term SRM staat voor Sadistisch (of Satanisch) Ritueel Misbruik. De vorm van misbruik valt onder TGG. Het geweld dat plaatsvindt bij SRM en TGG is vrijwel identiek. Het onderscheid is dat SRM impliceert dat er een ideologie schuilgaat achter het geweld, terwijl het bij TGG kan gaan om verschillende drijfveren, waaronder ook een financiële motivatie.
Wat is DIS?
DIS staat voor dissociatieve identiteitsstoornis. Het is een chronische aandoening, een soort overlevingsstrategie, waarbij je twee of meer identiteiten of persoonlijkheden (alters) ervaart die elkaar afwisselen. De alters hebben meestal een eigen identiteit (naam, leeftijd, geslacht, karakter en herinneringen) die anders is dan die van de hoofdpersoonlijkheid. Onder bepaalde omstandigheden neemt een van deze alters de controle over. Dit kan snel en onverwacht gebeuren. Lees meer over DIS.
Wat is het KTGG?
KTGG: Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld. Het KTGG wil georganiseerd misbruik onder de aandacht brengen met als doel dat de slachtoffers gerespecteerd en erkend worden en dat zij beter geholpen en behandeld kunnen worden. Dit doet het Kenniscentrum TGG door onderzoek, publicaties, informatie en doorverwijzing. Lees meer over het KTGG.
Hoe kom in contact met het KTGG?
Je kan contact opnemen met het KTGG via de contactpagina.
Wat zijn de activiteiten van het KTGG?
Het KTGG functioneert landelijk als een spin in het web op het gebied van (expertise rondom) TGG. Dit doet de stichting door het verrichten van onderzoek, het verspreiden van informatie, het organiseren van symposia, en het bieden van coaching en supervisie aan professionals die te maken krijgen met overlevers van TGG. Lees meer over de activiteiten van het KTGG.
Waar kan je melding doen van TGG?
Er zijn verschillende instanties waar je melding kan doen van (verschillende vormen van) TGG.
Hier vind je een overzicht van deze meldpunten.