KTGG – Opdracht tot verspreiden van misleidende informatie
23 augustus 2016