Privacy

Privacy-beleid

Stichting Kenniscentrum TGG acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt je daar een toelichting op. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wie zij wij?

Stichting Kenniscentrum TGG
Hereweg 100
9725 AJ Groningen
KvK 02086957

Voor vragen of opmerkingen:
info@kenniscentrumtgg.org


Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.


Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Handelsnaam
 • Voornaam en achternaam;
 • Vestigingsadres en postadres;
 • KvK nummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer en mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Foto;
 • Bij lunch of diner, eventuele dieetwensen.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen omdat je met ons in contact hebt opgenomen (per email of via een formulier), een bestelling hebt gedaan op onze website of omdat je je inschrijft voor een activiteit of nieuwsbrief.


Van wie verzamelen bij persoonsgegevens?

Onze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • Bezoekers van de website
 • Professionals;
 • Medewerkers;
 • Externe relaties.

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder beschrijven.


Formulieren en bestellingen

Als je een formulier invult of een bestelling plaatst in deze website vul je (mogelijk) persoonsgegevens in. We vragen bijvoorbeeld je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij bewaren deze gegevens voor zolang dit nodig is vanuit de belastingwet en/of zolang contact gewenst is. Gegevens die niet langer dan nodig bewaard hoeven te blijven wissen we van tijd tot tijd.


Wie hebben inzage in je gegevens?

Je gegevens zijn zichtbaar voor medewerkers van de stichting en vrijwilligers die meehelpen om de website te onderhouden en/of bestellingen uitvoeren.


Aanmeldingen voor activiteiten

Als je je wilt aanmelden voor één van onze activiteiten vragen wij je om je gegevens in te vullen, We bewaren je gegevens 8 jaar, voor administratieve doeleinden. We sturen je gegevens niet door.


Nieuwsbrieven

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je onze activiteiten hebt bezocht of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


Facturatie

Als je bij ons een bestelling plaatst, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die bestelling. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.  


Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, of social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We verwerken deze gegevens, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen.


Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.


Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst.


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en onze Microsoft 365 applicaties.


Doorgifte

Wij delen jouw gegevens met sub verwerkers die we nodig hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden die we overeen zijn gekomen en waarvoor je persoonsgegevens met ons hebt gedeeld. We hebben met alle partijen een verwerkersovereenkomst getekend, waarbij zijn jouw gegevens minimaal op dezelfde manier beschermen als wij hier afspreken. Je kunt hierbij denken aan hostingpartijen, accountants, CRM systemen, telefoondiensten, betaaldiensten en bezorgdiensten.


Geeft Kenniscentrum TGG jouw persoonsgegevens door?

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er
niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese
Commissie aangewezen zogenaamd adequaat land, waarbij het beschermingsniveau op het gebied van persoonsgegevens vergelijkbaar is met Europa.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging en bewaartermijn

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wil over de beveiliging van door Kenniscentrum TGG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over onze cookies kun je vinden op de cookies-pagina.


Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@kenniscentrumtgg.org


Inzage, rectificatie en verwijdering

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.


Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.


Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.


Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je hierover direct contact met ons opnemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.