Overlevers
 
 
 
 

Voor overlevers

Als je overlever bent van TGG

We zijn ons ervan bewust dat overlevers van TGG op deze website zoeken naar informatie. Je wilt weten wat anderen zeggen over transgenerationeel georganiseerd geweld. Dat is een hele mond vol. Op de pagina ‘Wat is TGG?’ leggen we uit wat we hier precies mee bedoelen.   

Allereerst willen we tegen jou zeggen dat we jou geloven. We weten dat dit geweld bestaat. Sterker nog, wij weten dat het nog elke dag plaatsvindt. Jij mag weten dat je niet alleen bent. Wij weten dat we het niet kunnen stoppen maar we doen ons best om jou landelijk erkenning te geven.

Wellicht teleurstellend voor jou, is onze stichting er in de eerste plaats op gericht om behandelaren te ondersteunen. Heel veel therapeuten weten niet van het bestaan van dit soort geweld. Het Kenniscentrum TGG biedt informatie en begeleiding aan therapeuten, zodat zij overlevers betere hulp kunnen bieden. Inmiddels zijn er veel gesprekken geweest met overlevers en therapeuten waardoor wij veel informatie hebben gekregen. Ook hebben de Argos uitzendingen goed in de schijnwerpers gezet wat jou wordt aangedaan.

Op deze website vind je veel informatie die je zult herkennen. Het zal triggers bevatten, maar we weten dat jij veel over het onderwerp van georganiseerd geweld wilt weten en je daarom veel informatie op deze website zal bekijken. We hopen dat jij je gezien en serieus genomen voelt. Daar heb jij recht op. We hopen ook dat je goed voor jezelf blijft zorgen en hulp inschakelt als je getriggerd raakt van wat je leest en bekijkt.

Zoals gezegd kunnen wij jou niet direct helpen: we geven geen therapeutische hulp. We hebben wel een lijst met hulpverleners die bekend zijn met dit soort trauma. Je kan via het contactformulier aangeven dat je die zou willen ontvangen.

We hebben ons best gedaan om te zorgen dat er zoveel mogelijk nuttige en steunende informatie beschikbaar is op deze website. Zo hopen we dat de lijst met literatuur vanuit ervaringsdeskundig perspectief een ingang biedt naar behulpzame en bekrachtigende informatie. Op de pagina met aanbevolen websites hebben we links verzameld met informatie en organisaties die in onze ogen betrouwbaar en relevant zijn. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de meldpunten waar je terecht kan met je verhaal en eventuele hulpvraag.

Tot slot geven we overlevers gratis (tegen verzendkosten) een exemplaar van de Nederlandse versie van het (door het KTGG vertaalde) boek van Alison Miller, Jezelf worden. Je kan als overlever contact met ons opnemen om deze te bestellen.

'The only real, true, permanent way to destroy your mind control is to work through the memories. It's unfortunate because it's unpleasant. It hurts to work through your memories; they have pain. Memories are not just made up of ideas, and thoughts and storylines, they are also made up of physical pain and emotional pain and sadness and distress and despair and all of those things are part of memories.'
Alison Miller