TGG melden

Melding doen van TGG

Melding doen bij het Kenniscentrum zelf

Het Kenniscentrum wil TGG uit de schaduw halen. Daarmee willen we bijdragen aan het vergroten van erkenning van het onmenselijke lijden dat overlevers hebben doorleefd en het verbeteren van de steun die voor hen beschikbaar is. Het kenniscentrum TGG is echter geen hulpverleningsorganisatie. Eén van de manieren waarop wij bijdragen aan de erkenning, is door onderzoek voort te zetten vanuit het Kenniscentrum zelf. Als je hulpverlener bent en mee zou willen werken aan dit onderzoek, ga dan via de onderstaande link naar de Korte Vragenlijst.


Externe Meldpunten

Op dit moment is Stichting Misbruikt! de enige organisatie die bij ons bekend is met een apart steunpunt voor slachtoffers en overlevers van georganiseerd misbruik. Wij werken nauw samen met Stichting Misbruikt! als belangenbehartigers organisaties voor overlevers van TGG. 

Als er andere hulpvragen zijn, verwijzen wij door naar Slachtofferhulp Nederland, een grote informatiebron waar weer doorverwezen wordt naar andere organisaties. Hier is echter de vraag in hoeverre men zich bewust is van TGG en de complexiteit van de situatie waar slachtoffers zich in bevinden.