Media & Journalistiek
 
 
 
 

Voor media & journalistiek

Welkom bij de website van het Kenniscentrum TGG. Als je hier beland bent, betekent dat waarschijnlijk, dat je een media-achtergrond of interesse hebt. Natuurlijk is alles wat we op de site zetten ter beschikking voor wie er iets over wil publiceren. Maar misschien helpt het om een paar zaken te noemen die relevant zijn met betrekking tot dit onderwerp.

  • Als je nieuw bent op dit terrein is het erg behulpzaam om onze documentaire ‘Niets is wat het lijkt’ te bekijken. Daarin komen een aantal mensen aan het woord die hun visie op en ervaring met TGG verwoorden. Er komen ervaringsdeskundigen aan het woord, en therapeuten die werken met overlevers van georganiseerd misbruik. Ook horen we het geluid van andere deskundigen die het bestaan van TGG ontkennen of bagatelliseren. Dat geeft meteen wel het terrein van het debat weer. Als Kenniscentrum zijn we er overigens niet op uit om dat debat aan te scherpen! We willen vooral meer kennis verzamelen, helderheid verkrijgen betreffende deze problematiek en hulpverleners ondersteunen en in algemene zin iedereen helpen die onder dit soort geweld lijdt.
  • Verder vragen we je om onze pagina 'Wat is TGG?' goed te lezen, met daarin de basis informatie over georganiseerd geweld en ook de historie rondom het onderwerp in Nederland.
  • In onze Informatiewijzer vind je veel verdiepende informatie over het onderwerp. Het levert een stevige basis voor je eigen verdere onderzoek op. Bijzonder interessant zijn de uitzendingen van Argos (‘Het verhaal van Lisa’ en ‘Glasscherven en duistere rituelen’), die veel stof deden opwaaien tot in de Tweede Kamer. Je kan via de Zoekpagina op trefwoorden zoeken binnen de site.
  • We vinden het belangrijk om evenwichtige verslaglegging te produceren van onze kennis. Helaas wordt er soms ongenuanceerd over geschreven of gesproken. Dat doet de zaak van de overlevers geen goed. We proberen iedereen die serieus onderzoek wil doen te helpen dat op een evenwichtige manier te doen. Dus geen sensatieverhalen, maar ook geen denigrerende teksten over wat overlevers melden.
  • Mocht je tegen vragen aanlopen, die niet aan de orde komen op onze site of waarvan je wilt weten wat wij ervan vinden (en of we er wat van vinden), dan kun je ons altijd bereiken via het contactformulier.
  • Het gaat niet om een geringe zaak. We hebben het over georganiseerd misbruik, bij in aanvang zeer jonge kinderen. Citaat van een medewerker van het OM: Als zelfs maar 10% waar is, spreken we nog steeds van zeer zware criminaliteit. Dat betekent ook, dat het aansnijden van dit thema iets met je doet. Dat hoeft je niet te weerhouden om er een publicatie van hoge kwaliteit over te maken. Juist als het zo zwaarwegend is verdient het zorgvuldig onderzoek en een even zorgvuldige weergave.