Kenniscentrum TGG
 
 
 
 

Over Kenniscentrum TGG

Missie en Visie 


Het KTGG gaat voor erkenning

Het Kenniscentrum TGG heeft als missie om het bestaan en het functioneren van Transgenerationeel Georganiseerd Geweld uit de schaduw te halen. Daarmee willen we bijdragen aan het vergroten van erkenning van het onmenselijke lijden dat overlevers hebben doorleefd en het verbeteren en uitbreiden van de begeleiding- en behandelmogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn.

Het KTGG ziet het gat dat in de hulpverlening is gevallen door de ontkenning van het bestaan van TGG in de media en de politiek. Een gat dat groter wordt door toenemende wachtlijsten en het verdwijnen van gespecialiseerde behandelklinieken. Dat motiveert ons om onze kennis en expertise te delen met hulpverleners en om bruggen te bouwen tussen alle verschillende organisaties en instanties die zich inzetten voor overlevers van TGG.

Onze activiteiten om dit te verwezenlijken

 • Het organiseren van symposia voor professionals en overlevers over brede en specifieke thema’s rondom TGG en DIS. Zowel professionals als ervaringsdeskundigen krijgen het podium voor wederzijdse uitwisseling van expertise, inzichten en inspiratie.
 • Het verrichten van onderzoek naar het bestaan van georganiseerd misbruik in Nederland. Kenniscentrum TGG zet het onderzoek voort naar het bestaan van geritualiseerd misbruik in Nederland, dat in 1993 werd gestart door de Nederlandse overheid. We verzamelen en vergelijken de ervaringen van overlevers en/of hun therapeuten en mantelzorgers, en daarmee proberen we de realiteit over georganiseerd misbruik in Nederland in kaart te brengen. Het KTGG vervult een informerende (en voor overlevers een bemiddelende) rol in het onderzoek van Commissie Hendriks dat in 2021 de opdracht kreeg om de aard en omvang van georganiseerd misbruik in Nederland in kaart te brengen. Tevens informeren we BreuerIntraval dat een onderzoek uitvoert naar het functioneren van het LEBZ.  
 • Het informeren, onderwijzen en bieden van coaching en supervisie aan hulpverleners en behandelaars en andere professionals die via hun werk te maken hebben met overlevers van TGG. Daarmee beogen we om landelijk de expertise van professionals en organisaties te vergroten en niet alleen de zorg en begeleiding, maar ook de vroegtijdige signalering van TGG te verbeteren. Waar mogelijk verwijzen we overlevers door naar geschikte hulpverleners.
 • Het verspreiden van relevante informatie rondom het onderwerp van TGG, in de vorm van artikelen en andere content, en daarmee het onderwerp van georganiseerd geweld bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. Ook willen we daarmee de stilte rondom TGG doorbreken binnen de relevante beroepssectoren zoals de hulpverlening, gezondheidsdiensten en justitie. We versturen regelmatig een nieuwsbrief met nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van TGG. Ook hebben we het boek van Alison Miller vertaald in het Nederlands. Dit boek geven we gratis aan overlevers.


Tijdslijn KTGG
 • April 20239e symposium KTGG

  Op 22 april 2023 vond het 8e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: De rol van intergenerationele overdracht bij familiaal georganiseerd misbruik. Hoe komt het dat ouders zo vaak betrokken zijn bij het misbruik en de exploitatie van hun eigen kinderen?
 • December 2022Rapport Commissie Hendriks

  De Commissie Hendriks heeft vanaf april 2021 onderzoek gedaan naar het verschijnsel van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. Op 21 december 2022 heeft de commissie haar bevindingen gepubliceerd. De bevindingen bestaan uit een eindrapport, ondersteund door 14 deelrapporten.
 • November 20228e symposium KTGG

  Op 19 november 2022 vond het 7e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: De invloed van structurele onveiligheid in de kindertijd op de ontwikkeling van trauma-gerelateerde DIS, en de daaruit resulterende hechtingsproblemen.
 • Mei 20227e symposium KTGG

  Op 21 mei 2022 vond het 7e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: Mensen met dissociatieve problematiek die vast zitten in het sekswerk, en die los willen komen uit een leven van uitbuiting en prostitutie.
 • Maart 2022Lancering vertaling boek Alison Miller

  Lancering boek 'Jezelf worden'. KTGG heeft het boek 'Becoming Yourself' van TGG-overlever Alison Miller vertaald en geeft elke overlever die zich meldt een gratis exemplaar van de Nederlandse uitgave.
 • November 20216e symposium KTGG

  Op 20 november 2021 vond het 6e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: Dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten: Kinderen met dissociatieve problematiek en hun ouders; 'Wie doet nu zoiets?'
 • April 2021Start onderzoek Commissie Hendriks

  Deze tijdelijke onderzoekscommissie doet in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar het verschijnsel van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen.
 • April 20215e symposium KTGG

  Op 10 april 2021 vond het 5e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: De huidige situatie rondom georganiseerd misbruik in Nederland en een vergelijking met de stand van zaken in Australië.
 • November 20204e symposium KTGG

  Op 21 november 2020 vond het 4e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: Dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten 2.0.
 • November 20193e symposium KTGG

  Op 23 november 2019 vond het 3e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten.
 • Juli 2019Stichting Kenniscentrum TGG

  Dankzij de jarenlange inzet van het Alternatief Beraad werd de stichting steeds meer gezien als het landelijke informatiepunt met betrekking tot georganiseerd geweld. De stichting heeft zichzelf die rol dan ook officieel toegeëigend en de naam veranderd in Kenniscentrum TGG.
 • November 20182e symposium KTGG

  Op 24 november 2018 vond het 2e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij (doorgaand) georganiseerd misbruik.
 • November 20171e symposium KTGG

  Op 24 november 2017 vond het 1e symposium van het KTGG plaats in Zwolle met als thema: De Grens, over dader- en slachtofferschap bij chronische traumatisering en slachtoffers van mensenhandel.
 • November 2017Premiere documentaire KTGG

  In 2017 heeft het KTGG een documentaire laten maken: 'Niets is wat het lijkt'. Het bevat interviews met behandelaren, overlevenden, politie en een rechtspsycholoog en belicht daarmee meerdere kanten van het thema geritualiseerd misbruik in Nederland. De documentaire is gemaakt door Sander Houwen, Colet van der Ven en Christel Kraaij.
 • Januari 2005Stichting Alternatief Beraad

  De werkgroep deed de aanbeveling een Beraad op te richten om op langere termijn signalen en rapportages rond geritualiseerd misbruik te blijven volgen. Maar vanuit de overheid is daar nooit actie op ondernomen. Anne de Vries, Bas Kremer en Tom Marinkelle hebben besloten dit op zich te nemen en zijn het Alternatief Beraad gestart: de voorloper van het KTGG.
 • 1993Werkgroep Ritueel Misbruik

  De werkgroep kreeg als opdracht het definiëren en in kaart brengen van de problematiek en het zo nodig formuleren van voorstellen voor nader onderzoek en/of een meldingsprocedure. De Werkgroep concludeerde geen bewijs van het bestaan van ritueel misbruik te kunnen aantonen, maar ook niet dat het niet zou bestaan, en gaf daarom een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers, zoals het oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond geritualiseerd misbruik te blijven volgen.