Hulpverleners
 
 
 
 

Voor hulpverleners

Als je in aanraking komt met het thema TGG


Hulpverleners

Als je als hulpverlener op onze site terecht gekomen bent om je te verdiepen in het thema van georganiseerd geweld, willen we je in eerste instantie bedanken. Jouw inzet en toewijding maakt het mogelijk dat steeds meer overlevers van TGG de erkenning en begeleiding kunnen vinden die ze nodig hebben. Wij beseffen ons ten diepste dat het absoluut geen makkelijk proces is om als hulpverlener je weg te vinden in het werken met overlevers van TGG.

Hulp verlenen aan mensen die kampen met de gevolgen van TGG is uitermate complex, mede omdat het alle levensterreinen omvat. Niet slechts de psychische problematiek, maar ook de deels daarmee samenhangende problemen met je weg vinden in onze ingewikkelde maatschappij met al zijn regels, protocollen, toeslagen, organisaties en dergelijke, maken dat je als hulpverlener van veel markten thuis moet zijn. En dat is onmogelijk, dus zul je moeten weten op wie je een beroep kan doen om die taken van je over te nemen die buiten het behandelwerk in engere zin vallen. Zonder het daarmee volledig uit handen te geven, want samenhang in alle steun en hulp die iemand krijgt, is juist voor TGG-overlevers cruciaal. Hun innerlijke wereld is al ingewikkeld en verbrokkeld genoeg.


Waar moet je als hulpverlener van een overlever op letten?

Eigen grenzen en goede support

 • Je kan dit niet alleen, dus je hebt supervisie nodig van een op dit terrein ervaren therapeut. Zorg ook voor een intervisiegroep, zodat je je ervaringen kan delen met collega’s die tegen dezelfde problemen en uitdagingen aanlopen. Zorg er ook voor dat je thuisfront stabiel is. Doe alles wat secundaire traumatisering kan voorkomen. Neem dus ook voldoende tijd voor jezelf en voorkom ten allen tijde dat je geïsoleerd raakt binnen je werk.
 • De balans tussen optimale afstand en betrokkenheid is een subtiele en zal van cliënt tot cliënt verschillen, en is ook afhankelijk van je eigen persoon. Jij als therapeut bent nooit verantwoordelijk voor wat je cliënt wel of niet doet, maar wel voor de kwaliteit en integriteit van jouw werk. Cliënten worstelen met een enorm conflict tussen angst en wantrouwen enerzijds en anderzijds een groot verlangen naar een veilige, betrouwbare relatie; dit leidt tot ingewikkelde overdracht- en tegenoverdracht situaties. Ten gevolge van de chronische traumatisering is er altijd sprake van een verstoorde hechting, met alle gevolgen ook voor de therapeutische relatie van dien.
 • Houd je eigen draagkracht in de gaten, ook wat betreft het aantal cliënten met de gevolgen van TGG dat je tegelijkertijd kunt behandelen. Realiseer je daarbij dat de druk op het (veel te kleine) aantal therapeuten die voldoende kennis en ervaring heeft, bijzonder groot is. Soms moet je nee zeggen, om jezelf en daarmee je cliënten te beschermen tegen afknappen.
 • Houd je kennis bij, lees, bezoek congressen en symposia over dit onderwerp. Dit draagt er niet alleen aan bij dat je je expertise verdiept, maar ook dat je beseft dat er een hele groep toegewijde mede-hulpverleners en onderzoekers zijn die zich inzetten voor een gezamenlijk doel.

Contacten en afspraken in kaart brengen

 • Zorg voor goede afspraken voor crisissituaties, niet alleen met je cliënt, maar ook met organisaties waar je een beroep op kan doen, voor bijvoorbeeld veilige opvang.
 • Zorg voor een goed contact met de huisarts van je cliënt, en zorg ervoor dat deze voldoende kennis heeft van de problematiek. Maak met hem en je cliënt duidelijke afspraken wat te doen bij problemen waarvoor een arts moet worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat de huisarts betrouwbaar is voor je cliënt.
 • Zorg voor goed contact met medisch specialisten die mogelijk ooit ingeschakeld moeten worden. Denk daarbij vooral aan gynaecologen.
 • Zorg voor goede afspraken rond de financiering van je hulp, als je werkt als zelfstandig therapeut. Doe het niet voor niets.
 • Als je cliënt volwassen is en een relatie heeft, besteedt daar dan ook aandacht aan. Zorg ervoor dat de partner voldoende kennis krijgt van TGG en ook steun. Dit geldt des te sterker als er kinderen zijn; deze zijn kwetsbaar en (kunnen) worden geconfronteerd met ingewikkelde en onbegrijpelijke situaties. Zorg ervoor dat ook zij kennis krijgen over TGG, en dat er voor hen hulp en steun aanwezig is. Dit alles in nauw overleg met je cliënt en partner. Houdt er rekening mee dat het mogelijk is dat de kinderen ook misbruikt worden, zeker als je cliënt nog niet volledig los is van het netwerk.

Verwachtingen bijstellen

 • Wees je ervan bewust dat er lange tijd voor nodig is om kleine successen te kunnen vieren in de begeleiding van een overlever. En dat het een weg vol met ups en downs zal zijn.
 • Ga ervan uit dat de kans dat de overlever helemaal los is van het netwerk/de cult niet heel groot is, zelfs als er wel fysiek een scheiding is.
 • Ga ervan uit dat de kans groot is dat je cliënt, zonder dat deze zich daar bewust van hoeft te zijn, alles wat er in de therapie gebeurt en bedreigend is voor het netwerk, ook door brieft aan het netwerk.
 • Ga ervan uit dat ook jij door het netwerk geïntimideerd en bedreigd kan worden. Zoek contact met de politie om te bespreken welk werk je doet en wat daar de risico’s van zijn, en maak afspraken over wat te doen in bepaalde situaties.
 • Wees je ervan bewust dat er bij TGG sprake is van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, drugshandel, pornografie en prostitutie.

Vergeet nooit dat, hoe moeilijk en teleurstellend het vaak is, je wel het verschil kan maken voor deze mensen die alles misten wat een kind nodig heeft voor haar/zijn ontwikkeling, en toch een grote kracht en creativiteit hebben. Wees je ervan bewust dat, als je behandeling succes heeft, het ook kan betekenen dat je het contact nooit helemaal zal kunnen beëindigen.

Deze site biedt een schat aan informatie om je weg te vinden over het onderwerp van TGG: je vindt er specifieke en verdiepende informatie. Een goed startpunt is onze Informatiewijzer