KTGG team
 
 
 
 

Het KTGG team

Het Kenniscentrum TGG wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van georganiseerd misbruik. Het KTGG team bestaat uit een dagelijks bestuur, externe deskundigen en vrijwilligers. 

 Dagelijks bestuur

Herry Vos - algemeen bestuurslid

Herrry Vos was tot 2002 als kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut hoofd van de polikliniek van wat momenteel Verslavingszorg Noord Nederland heet. Daar werd intensieve en langdurige psychotherapie gegeven aan mensen met een verslavingshistorie, wat regelmatig betekende mensen met een geschiedenis van vroeg, ernstig en chronisch (seksueel) misbruik en verwaarlozing. Onder hen waren veel mensen met een Complexe Posttraumatische Stress Stoornis, en dissociatieve problematiek waaronder Dissociatieve Identiteits Stoornis. Zijn betrokkenheid met mensen met een dissociatieve problematiek en transgenerationeel geweld stamt uit zijn ervaringen in de psychotherapieën met hen.

Tevens was hij samen met een collega de initiator van een wetenschappelijk onderzoek met de PET-scan technologie bij mensen met DIS. Zie voor de resultaten onder andere het artikel Fact or Factitious? A Psychobiological Study of Authentic and Simulated Dissociative Identity States (2012). Het onderzoek toonde aan dat er gescheiden circuits in de hersenen gekoppeld zijn aan verschillende deel-persoonlijkheden.


Bas Kremer - secretaris

Voordat Bas Kremer zijn praktijk startte in 1994, heeft hij bijna tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en Kracht te Assen. Daar is hij voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en ervaringen uit pedoseksuele netwerken. Na zijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van een overlever van een georganiseerd misbruik netwerk. Vanuit zijn praktijk heeft hij steeds wel mensen begeleid die zich of los wilden maken uit vergelijkbare destructieve netwerken of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar nog steeds ernstig bezeerd door het leven gingen. Samen met Ton Marinkelle (die destijds zijn supervisor was) en Anne de Vries, besloot hij om na het verschijnen van het officiële rapport van de Werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie in 1994, het grote advies van het rapport zelf ter hand te nemen. Zo ontstond eerst het Alternatief Beraad. Later is de stichting voortgezet onder de naam Kenniscentrum TGG. 

Bas doet dit werk niet alleen uit zorg omdat hij in zijn praktijk geconfronteerd wordt met structureel geweld naar kinderen, maar ook om zelf gezond te blijven en met collega’s te kunnen werken die met dezelfde materie worden geconfronteerd. Hij is lid van de European Association For Psychotherapy en de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).


Irma Lamberts - algemeen bestuurslid

Irma heeft een achtergrond in Communicatie en heeft zich daarna verder ontwikkeld in (alternatieve) therapeutische behandelmethodes en in grafische vormgeving en web-design. Ze heeft in haar leven veel gereisd en persoonlijke ontwikkeling speelt een grote rol voor haar. Sinds ze duidelijker in beeld kreeg hoe het er in Nederland voor staat op het gebied van TGG, en zich bewust werd hoeveel ontkenning er nog is ondanks alle beschikbare informatie, voelt zij zich gemotiveerd om bij te dragen aan toenemende erkenning voor overlevers en hulpverleners die te maken hebben (gehad) met TGG.


Overige teamleden

Frida van den Berg - externe deskundige

Frida van den Berg werkt als haptotherapeut en combineert haar therapie-werk met EMDR, zet paarden als co-coach in, geeft onder andere trainingen aan professionals op het gebied van trauma-sensitief werken. Frida is sinds 2017 betrokken bij de stichting. In de vroege jaren '90 kwam zij in aanraking met mensen met DIS en 'bizarre' verhalen in haar praktijk voor logopedie en haptotherapie in Ermelo. Meerdere vrouwen vertelden ongeveer dezelfde fragmenten, hadden weinig tot geen contact met hun vaak beschadigde lichaam en zochten een veilige plek waar geluisterd werd en ze geloofd werden. Lange tijd sprak ze er weinig over en zocht ze naar literatuur en bracht het soms als anonieme casus in. 

Na lange tijd een vrouw te begeleiden in samenwerking met een geweldige psychiater organiseerden ze met een paar therapeuten uit het werkveld een intervisie groepje. Het was een verademing voor haar om te kunnen sparren, ook al moesten ze samen ook wennen aan de openheid waarmee ze woorden gaven aan wat ze meemaakten in de praktijk. De stichting sloot er haarfijn op aan en ze waardeerde de aanwezige kennis en kunde bij deze vakmensen. Het eerste symposium in 2017 wat ze samen met een cliënt bezocht was indrukwekkend, en niet alleen voor henzelf. Het was een zeer bijzondere ontmoeting tussen hulpverleners, overlevers en betrokkenen. Teamlid zijn bij het KTGG betekent vooral veel steun ervaren en erkenning van deze afschuwelijk stille schade waar je als hulpverlener mee te maken hebt. Om 'aan' en dichtbij te kunnen zijn en blijven voor deze beschadigde mensen, heb je zelf als begeleider/therapeut/betrokkene ook je achterban nodig.

Sypke Visser - externe deskundige

Sypke Visser is werkzaam als vrijgevestigd psychosociaal therapeut. Hij heeft zich gespecialiseerd in de late effecten van vroegkinderlijke traumatisering bij volwassenen en het begeleiden van mensen met chronische stress.

Hij is altijd gericht op de (h)erkenning van de eigenheid van de ander en is zich bewust van de verschillende rollen en posities die hij in therapiesituaties kan aannemen. Hij heeft veel kennis van en ervaring met psychosociale problematiek, casuïstiek en behandelmethoden. Hij voelt zich zeer betrokken bij het welzijn van anderen.


Vincent den Hengst - externe deskundige

Sinds zijn studie antropologie werkt Vincent den Hengst voornamelijk in de zorg als begeleider-b gehandicaptenzorg, begeleider in beschermd wonen en in verzorgingshuizen. Sinds drie jaar is hij woonachtig in Genève en werkt daar bij een thuiszorg-organisatie. In zijn verleden is hij in contact geweest met iemand die slachtoffer was van georganiseerd misbruik. Na de uitzending van Argos, 'Glasscherven en Duistere Rituelen' van Sanne Terlingen en Huub Jaspers, is bij Vincent de motivatie om TGG meer onder de aandacht te brengen gegroeid. 

Na een korte zoektocht is hij terechtgekomen bij het KTGG. Hij wilde weten of er al antropologisch onderzoek was gedaan naar transgenerationeel georganiseerd geweld. Er is nog veel onderzoek nodig en daarbij zijn in zijn optiek overlever-verhalen cruciaal. Momenteel werkt hij aan een artikel en enkele andere onderzoeksdocumenten en is inmiddels als externe deskundige betrokken bij de stichting

Sake de Vries - technische ondersteuning

Sake de Vries, de zoon van Anne, werd enige tijd na het ontstaan van stichting Alternatief Beraad betrokken bij de stichting om de website te ontwikkelen en onderhouden. Daarnaast is hij als technische ondersteuning betrokken bij de symposia. Vanwege de verdere professionalisering van de stichting KTGG is hij tevens ICT-beheerder voor de online omgeving. In het dagelijks leven is hij ICT adviseur in de sector zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt hij op zzp-basis websites voor diverse organisaties en bedrijven.

Het werk van Kenniscentrum TGG vindt hij belangrijk omdat hulpverleners hun expertise op het gebied van TGG kunnen vergroten en overlevers mede daardoor de juiste hulp en erkenning krijgen.

Vrijwilligers

Het Kenniscentrum wordt gesteund door verschillende vrijwilligers die zich inzetten met hun eigen kwaliteiten. Een team van trouwe vrijwilligers helpt het KTGG om de symposia soepel te laten verlopen. Ook zijn er vertalers die teksten voor het boek 'Jezelf worden' en voor de website hebben vertaald. Mocht je zelf ook willen bijdragen aan de activiteiten van het KTGG, dan horen wij dat graag!