Meedoen
 
 
 
 

Meedoen en KTGG steunen

Doneren

De werkzaamheden van Stichting Kenniscentrum TGG worden niet structureel gefinancierd. De leden van het bestuur en de werkgroep bekostigen zelf de activiteiten, incidenteel gesteund door een donatie.

Graag willen we onze werkzaamheden op het gebied van onderzoek, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering verder uitbreiden. Dat kan alleen met financiële hulp van mensen die zich betrokken voelen bij ons werk!

We nodigen je graag uit om ons werk te ondersteunen in de vorm van een gift via onze webshop of via een overschrijving op onze rekening: NL18INGB0005422093  t.n.v. stichting Kenniscentrum TGG.

Wil je meer informatie of contact, gebruik dan het contactformulier.


Hulp verlenen

Hulpverleners

Wij zoeken dringend collega’s die we aan ons lijstje met mogelijke hulpverleners kunnen toevoegen. Er komen bijna wekelijks verzoeken binnen voor ondersteuning of een verzoek om therapie. Een belangrijk ingrediënt voor therapie is een open houding ten aanzien van dissociatieve problematiek en de bereidheid je te willen verdiepen in deze materie. Mogelijk heb je al ervaring met complex trauma en met slachtoffers van georganiseerd misbruik. Gezien de aard van de problematiek zoeken we bij voorkeur collegae die behandelmogelijkheden hebben in de SGGZ. We voegen je graag toe aan onze lijst!

Supervisie

Vanuit het Kenniscentrum TGG zijn we in beperkte mate in staat om supervisie te verzorgen en hulpverleners te ondersteunen; ook voor hulpverleners die nog geen ervaring hebben met georganiseerd misbruik en hier tot hun schrik mee geconfronteerd worden. Indien dit zich binnen een therapietraject openbaart, betekent dat doorgaans dat de kwaliteit van de therapeutische relatie goed genoeg is om met deze thematiek te kunnen gaan werken. Blijkbaar heeft de cliënt voldoende vertrouwen in je. We ondersteunen je graag om ook dit deel van de behandeling tot een goed einde te brengen. Videobellen behoort tot de mogelijkheden om een landelijke dekking beter te borgen.

Mocht je in staat zijn tot het geven van supervisie, horen we dat graag zodat we je toe kunnen voegen aan onze lijst.

Mantelzorg

Bied je mantelzorg aan mensen met dissociatieve problematiek of PGB begeleiding, dan horen we dat graag, zodat we ook dit op onze lijst kunnen zetten.

Tijdelijke opvang

Soms krijgen we een verzoek  voor tijdelijke opvang. Het je losmaken van een destructieve groep is vaak een proces van vallen en weer opstaan. Een tijdelijk opvangadres voor een paar dagen kan een wereld van verschil maken om lastige dagen te overbruggen. We horen het graag van je indien je mogelijkheden hebt, of wanneer je iemand kent die iets dergelijks zou willen bieden.


Meewerken aan onderzoek naar TGG

Het Kenniscentrum TGG zet het onderzoek voort naar het bestaan van geritualiseerd misbruik in Nederland, dat in 1993 werd gestart door de Nederlandse overheid. We verzamelen en vergelijken de ervaringen van overlevers en/of hun therapeuten en mantelzorgers, en daarmee proberen we de realiteit over georganiseerd misbruik in Nederland in kaart te brengen. Als je een hulpverlener bent die te maken heeft (gehad) met een overlever van TGG, dan verzoeken we je om onze korte vragenlijst in te vullen. 


Vrijwilliger worden

Het Kenniscentrum TGG heeft een groep enthousiaste en toegewijde vrijwilligers die altijd aangevuld kan worden. Zij ondersteunen de stichting onder andere bij de symposia en zij verzorgen vertalingen van teksten. Als jij de motivatie voelt om bij te dragen aan de missie van het Kenniscentrum en je thuis bent in de (zware) materie van georganiseerd geweld, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken in welke vorm jij een bijdrage kan leveren.


De stichting en onze activiteiten promoten

Wat ons betreft is de tijd aangebroken dat TGG en de verhalen van overlevers van TGG een taboe-vrij onderwerp van gesprek is. Het Kenniscentrum blijft doen wat ze al tientallen jaren doet: informatie delen, symposia organiseren, onderzoek doen, intervisie en supervisie aanbieden, bruggen bouwen tussen instanties. 

Met jullie hulp zijn we in staat om een veel grotere groep mensen te bereiken met onze activiteiten. Door constructief gebruik te maken van de kracht van Social Media, kunnen we het onderwerp van TGG sneller uit de schaduw halen. In dat kader hebben we twee verzoeken:

  • Download onze nieuwe flyer (zie hieronder). Print hem in kleur uit op A4 formaat op mooi stevig papier en leg hem neer op verschillende locaties en evenementen.
  • Volg het Kenniscentrum TGG op LinkedIn (zie hieronder) en deel onze berichten met je sociale netwerk.