Trauma & ontwikkeling

1 september 2016
Programmering bij Overlevenden van Satanisch Ritueel Misbruik
In de psychotherapeutische gemeenschap worden steeds vaker gevallen van meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPD) en satanisch ritueel misbruik (SRA) gemeld. Hoewel controverse over authenticiteit blijft bestaan, wordt steeds duidelijker dat misschien de meest veeleisende behandelingsaspecten van dergelijke gevallen betrekking hebben op de problemen die worden veroorzaakt door wat bekend staat als 'cult-programmering'.
1 september 2016
Jon Rappoport – Mind Control Experimenten op Kinderen
Jon Rappoport is een vooraanstaand onderzoeksjournalist en de auteur van AIDS, INC. Hij heeft een artikel geschreven over het mind-control-apparaat van de CIA dat bekend is sinds 1975, toen 10 grote dozen met documenten werden vrijgegeven op grond van verzoeken om de Freedom of Information Act.
1 september 2016
Colin A. Ross – Building The Manchurian Candidate
De afgelopen decennia hebben alomtegenwoordige, systematische schendingen van de mensenrechten door Amerikaanse psychiaters plaatsgevonden. Experimenten uitgevoerd door psychiaters om geheugenverlies, nieuwe identiteiten, hypnotische toegangscodes en nieuwe herinneringen in de hoofden van proefpersonen te creëren, worden beschreven uit de eigen publicaties van de artsen.
31 augustus 2016
Kenniscentrum Blue Knot Australië
Blue Knot Foundation is de toonaangevende nationale organisatie die werkt aan het verbeteren van het leven van (de 5 miljoen) Australiërs die een jeugdtrauma hebben meegemaakt. Dit omvat mensen die te maken hebben gehad met kindermishandeling in al zijn vormen, verwaarlozing, huiselijk geweld in de kindertijd en andere ongunstige gebeurtenissen in de kindertijd. In dit artikel vind je links naar interessante publicaties door de Blue Knot Foundation.
24 augustus 2016
Ritueel Misbruik in de 21e eeuw
Beschuldigingen van ritueel misbruik zijn universeel en geestelijke gezondheidswerkers, theologen, wetshandhavers, wetenschappers, slachtofferadvocaten en anderen worstelen om de enorme omvang te begrijpen van de verwoesting die wordt achtergelaten door deze gruwelijke daden. Het boek 'Ritueel misbruik in de eenentwintigste eeuw' gaat in op de zorgen die van nature voortkomen uit elke discussie over dit fenomeen vanuit het perspectief van professionals, advocaten en overlevenden van over de hele wereld.
24 augustus 2016
James Quan – Een consolidatie van SRA en hervonden/valse herinneringen
Het wel of niet bestaan van cults die ritueel seksueel geweld praktiseren is nog steeds een onderwerp van debat. De Amerikaanse onderzoeker James Quan heeft in 1996 al alle argumenten van beide partijen en de gegevens waarop zij hun conclusies baseren tegenover elkaar gezet en kritisch besproken. Dit artikel is een aanrader voor iedereen die beroepshalve wel eens met mogelijke slachtoffers van ritueel geweld in aanraking komen of kunnen komen.
23 augustus 2016
Ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken
Wij hebben vier hulpverleners geïnterviewd die allen met één of meerdere cliënten werken die DIS hebben én melding maken van SRA. We willen een impressie geven van de ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken, in de hoop dat we daarmee zowel hulpverleners als andere betrokkenen die dit lezen, informatie kunnen geven en mogelijk ook (h)erkenning.
23 augustus 2016
Rapportage van een onderzoek (inclusief vervolg)
Het Kenniscentrum TGG heeft 28 therapeuten en andere hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt kenmerken van georganiseerd misbruik gedetailleerd te beschrijven en deze te analyseren. Het vervolg zoomt in op afzonderlijke getuigenissen uit de interviews.