Rapportage

21 december 2022
Over het rapport van de commissie Hendriks
Ongeveer 30 jaar na het verschijnen van het rapport van de commissie Hulsenbek, verschijnt eind december 2022 het rapport van de commissie Hendriks. Op enkele punten is het een verbetering te noemen, maar ook dit rapport laat veel te wensen over. Het is de grote vraag of de overheid dit keer wel constructieve actie onderneemt naar aanleiding van de adviezen in het rapport.
6 juni 2021
De New York Times rapporteert
Technologie bedrijven melden een enorme toename van online foto's en video's van kinderen die seksueel worden misbruikt – in 2018 werd een recordaantal van 45 miljoen illegale afbeeldingen gemarkeerd – waardoor het systeem op een breekpunt is en de daders niet bij te houden zijn aldus een onderzoek van The New York Times. NY Times heeft gebruik gemaakt van een herkenningssoftware genaamd 'PhotoDNA' op de diverse platforms en is er zo achter gekomen dat feitelijk op alle sociale, cloud-opslag en zoekplatforms beelden van kindermisbruik te vinden zijn. En deze bedrijven weten dit.
23 augustus 2016
Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik (1994)
In 1992 kwamen er bij de Inspectie Jeugdhulpverlening (IJHV) van de ministeries van WVC en justitie meldingen binnen van instellingen voor jeugdhulpverlening die betrekking hadden op mogelijk ritueel misbruik bij een aantal kinderen. De werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie heeft in april 1994 een 7-delig rapport uitgebracht over de resultaten van een onderzoek naar aanleiding van deze meldingen door de jeugdhulpverlening.
23 augustus 2016
Ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken
Wij hebben vier hulpverleners geïnterviewd die allen met één of meerdere cliënten werken die DIS hebben én melding maken van SRA. We willen een impressie geven van de ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken, in de hoop dat we daarmee zowel hulpverleners als andere betrokkenen die dit lezen, informatie kunnen geven en mogelijk ook (h)erkenning.
23 augustus 2016
Rapportage van een onderzoek (inclusief vervolg)
Het Kenniscentrum TGG heeft 28 therapeuten en andere hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt kenmerken van georganiseerd misbruik gedetailleerd te beschrijven en deze te analyseren. Het vervolg zoomt in op afzonderlijke getuigenissen uit de interviews.