Pedo-criminele netwerken

24 augustus 2016
Ritueel Misbruik in de 21e eeuw
Beschuldigingen van ritueel misbruik zijn universeel en geestelijke gezondheidswerkers, theologen, wetshandhavers, wetenschappers, slachtofferadvocaten en anderen worstelen om de enorme omvang te begrijpen van de verwoesting die wordt achtergelaten door deze gruwelijke daden. Het boek 'Ritueel misbruik in de eenentwintigste eeuw' gaat in op de zorgen die van nature voortkomen uit elke discussie over dit fenomeen vanuit het perspectief van professionals, advocaten en overlevenden van over de hele wereld.
24 augustus 2016
James Quan – Een consolidatie van SRA en hervonden/valse herinneringen
Het wel of niet bestaan van cults die ritueel seksueel geweld praktiseren is nog steeds een onderwerp van debat. De Amerikaanse onderzoeker James Quan heeft in 1996 al alle argumenten van beide partijen en de gegevens waarop zij hun conclusies baseren tegenover elkaar gezet en kritisch besproken. Dit artikel is een aanrader voor iedereen die beroepshalve wel eens met mogelijke slachtoffers van ritueel geweld in aanraking komen of kunnen komen.
23 augustus 2016
Dawn Perlmutter, PhD – publicaties over Rituele Misdaad
Dawn Perlmutter wordt beschouwd als één van de toonaangevende deskundigen op het gebied van symbolen, symbolische methodologieën, onbekende gebruiken en rituele misdaden. Met haar deskundige kennis voorziet Dawn wetshandhavings-onderzoekers, defensie- en inlichtingendiensten regelmatig van gespecialiseerde informatie om te helpen bij operaties, onderzoek en analyse.
23 augustus 2016
Ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken
Wij hebben vier hulpverleners geïnterviewd die allen met één of meerdere cliënten werken die DIS hebben én melding maken van SRA. We willen een impressie geven van de ervaringen van hulpverleners die met DIS/SRA cliënten werken, in de hoop dat we daarmee zowel hulpverleners als andere betrokkenen die dit lezen, informatie kunnen geven en mogelijk ook (h)erkenning.
23 augustus 2016
KTGG – Opdracht tot verspreiden van misleidende informatie
Vrijwel iedere keer dat het realiteitsgehalte wordt onderzocht van meldingen van ritueel misbruik kan niets worden aangetoond van wat er werd verteld. Eén van de redenen dat deze aanname standhoudt, is dat overlevers zijn geprogrammeerd met verschillende 'opdrachten'. Een opdracht categorie die hier uitgebreid besproken wordt, is de opdracht tot het verspreiden van misleidende informatie.
23 augustus 2016
Rapportage van een onderzoek (inclusief vervolg)
Het Kenniscentrum TGG heeft 28 therapeuten en andere hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt kenmerken van georganiseerd misbruik gedetailleerd te beschrijven en deze te analyseren. Het vervolg zoomt in op afzonderlijke getuigenissen uit de interviews.