Ontkenning

23 januari 2017
Over Dissociatieve Identiteits Stoornis
Mensen die aangeven slachtoffer te zijn of te zijn geweest van ritueel misbruik zijn, voor zover ons bekend, voornamelijk meisjes en vrouwen, die zijn gediagnosticeerd als lijdend aan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Hoe komt dat? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig eerst uiteen te zetten wat in vakkringen onder een dissociatieve identiteitsstoornis wordt verstaan en hoe zo’n stoornis kan ontstaan. Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons hierover? In deze beschouwing gaat Ton Marinkelle nader in op deze vragen.
24 augustus 2016
Ritueel Misbruik in de 21e eeuw
Beschuldigingen van ritueel misbruik zijn universeel en geestelijke gezondheidswerkers, theologen, wetshandhavers, wetenschappers, slachtofferadvocaten en anderen worstelen om de enorme omvang te begrijpen van de verwoesting die wordt achtergelaten door deze gruwelijke daden. Het boek 'Ritueel misbruik in de eenentwintigste eeuw' gaat in op de zorgen die van nature voortkomen uit elke discussie over dit fenomeen vanuit het perspectief van professionals, advocaten en overlevenden van over de hele wereld.
24 augustus 2016
James Quan – Een consolidatie van SRA en hervonden/valse herinneringen
Het wel of niet bestaan van cults die ritueel seksueel geweld praktiseren is nog steeds een onderwerp van debat. De Amerikaanse onderzoeker James Quan heeft in 1996 al alle argumenten van beide partijen en de gegevens waarop zij hun conclusies baseren tegenover elkaar gezet en kritisch besproken. Dit artikel is een aanrader voor iedereen die beroepshalve wel eens met mogelijke slachtoffers van ritueel geweld in aanraking komen of kunnen komen.
23 augustus 2016
KTGG – Opdracht tot verspreiden van misleidende informatie
Vrijwel iedere keer dat het realiteitsgehalte wordt onderzocht van meldingen van ritueel misbruik kan niets worden aangetoond van wat er werd verteld. Eén van de redenen dat deze aanname standhoudt, is dat overlevers zijn geprogrammeerd met verschillende 'opdrachten'. Een opdracht categorie die hier uitgebreid besproken wordt, is de opdracht tot het verspreiden van misleidende informatie.