No category

23 augustus 2016
Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik (1994)
In 1992 kwamen er bij de Inspectie Jeugdhulpverlening (IJHV) van de ministeries van WVC en justitie meldingen binnen van instellingen voor jeugdhulpverlening die betrekking hadden op mogelijk ritueel misbruik bij een aantal kinderen. De werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie heeft in april 1994 een 7-delig rapport uitgebracht over de resultaten van een onderzoek naar aanleiding van deze meldingen door de jeugdhulpverlening.