Artikelen & Publicaties
23 augustus 2016
Ideologie van het Satanisme
Het is aantoonbaar dat satanisme oude en veelkleurige wortels heeft uit allerlei culturen, maar in haar huidige (grotendeels verborgen) vorm ontleent ze haar bestaan met name aan de ontkenning en bestrijding van de centrale leer en praktijk van het rechtzinnige Christendom. In die zin is er sprake van een afgeleide ideologie, waarvan een eigen zelfstandigheid moeilijk vast te stellen is.
23 augustus 2016
KTGG – Opdracht tot verspreiden van misleidende informatie
Vrijwel iedere keer dat het realiteitsgehalte wordt onderzocht van meldingen van ritueel misbruik kan niets worden aangetoond van wat er werd verteld. Eén van de redenen dat deze aanname standhoudt, is dat overlevers zijn geprogrammeerd met verschillende 'opdrachten'. Een opdracht categorie die hier uitgebreid besproken wordt, is de opdracht tot het verspreiden van misleidende informatie.
23 augustus 2016
Rapportage van een onderzoek (inclusief vervolg)
Het Kenniscentrum TGG heeft 28 therapeuten en andere hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt kenmerken van georganiseerd misbruik gedetailleerd te beschrijven en deze te analyseren. Het vervolg zoomt in op afzonderlijke getuigenissen uit de interviews.