ANBI

ANBI status

De stichting heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling.

De volledige naam is: Stichting Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (Kenniscentrum TGG). 

Beleidsplan 2021 – 2026

In ons beleidsplan lees je wat we doen, wat onze missie is, onze visie en ambitie maar ook doelstellingen. Het beleidsplan bevat ook de samenstelling van de stichting en financiële gegevens. Je kan hier het beleidsplan (pdf) lezen.

Fiscale gegevens

KVK: 02086957
RSIN: 814197589
SBI code: 88992
IBAN: NL18INGB0005422093

Contactgegevens:
Hereweg 100,
9725 AJ Groningen
info@kenniscentrumtgg.org