Video's

Aanbevolen video's

Hieronder delen we de video's met je waarvan wij de betrouwbaarheid, relevantie en kwaliteit hoog inschatten.

Lezing Wendy Hoffman

De lezing op het 11e symposium van het KTGG zoomde in op twee vormen van dissociatie: 'natuurlijke' dissociatie en geïnduceerde dissociatie. Een lezing met veel waardevolle informatie. Op enkele punten stellen wij ons bedachtzaam op: 

  • Over het aantal van 13 persoonlijkheidsdelen dat volgens haar steeds door de daders/programmeurs wordt gecreëerd: 13 is satanisch getal Het is het KTGG niet duidelijk geworden of het voor haar vaststaat dat dit aantal steeds wordt nagestreefd. Voor zover wij weten is dit in ons land zeker niet het geval.
  • Over programmeercentra op militaire bases: ook dit lijkt vooral het geval te zijn in de Verenigde Staten.
  • Ze heeft niet bedoeld dat alle programmeurs helderziend zijn. Wel geeft ze aan dat er bij veel programmeer sessies een helderziende aanwezig is die in staat zou zijn de gedachten van slachtoffers te lezen. Het KTGG is niet op de hoogte of dit ook hier het geval is.
  • Op onze vraag of er altijd sprake is van dat alters boeken krijgen geschreven in een oude taal (Grieks, Hebreeuws) kregen we helaas geen duidelijk antwoord. Het KTGG kent deze verhalen niet.
  • Op de vraag of zij wetenschappelijke literatuur kent die haar bewering dat programmeurs in staat zijn alters in bepaalde hersendelen te plaatsen, bleef Hoffman het antwoord schuldig. Wij legden de vraag voor aan twee zeer deskundige hersenonderzoekers. Zij hebben dit nog nooit gehoord en achten het zeer onwaarschijnlijk.
Lezing Tony Bloemendaal

Deze lezing op het 10e symposium van het KTGG gaat over de kernprincipes van de normale h ersenontwikkeling, afgezet tegen de invloed van trauma en verwaarlozing op die ontwikkeling. Tegen welke klachten en problemen lopen mensen aan als ze te maken hebben gehad met trauma en verwaarlozing. Op basis van het werk van onder andere Bruce Perry, Steve Porges en Bessel van der Kolk, is er speciaal aandacht voor dissociatieve klachten. Ook worden praktische tips en adviezen besproken over hoe om te gaan met de gevolgen van trauma en verwaarlozing. 

NB Tijdens de lezing noemt Tony enkele malen dat hij veel interessante verdiepende artikelen kent. Deze kunnen via de tweede link als 'datadump' gedownload worden.

Lezing Ervaringsdeskundige Carol

Carol is overlever, vanwege haar veiligheid wonend in het buitenland. Zij vertelt over het misbruik dat haar werd aangedaan en over haar huidige situatie; hoe ze zich steeds staande wist te houden en welke hulp zij daarbij wel en niet kreeg. Over haar leven schreef Annette van Luijk het boek ‘Getekend door een sekte’.

Documentaire Crits Silenciats

In de zomer van 2023 was een tv-ploeg van de Catalaanse televisie in Nederland. De televisiemakers vroegen zich af hoe de situatie in Nederland was, dat het voor overlevers van georganiseerd seksueel misbruik noodzakelijk kan zijn voor hun veiligheid naar het buitenland uit te wijken. Er is Engelse ondertiteling beschikbaar.

Documentaire van het KTGG

Stichting Kenniscentrumg TGG heeft een documentaire laten maken over Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG) met als titel: Niets is wat het lijkt. Deze documentaire bevat interviews met behandelaren, overlevenden, politie en een rechtspsycholoog en belicht daarmee meerdere kanten van het thema geritualiseerd misbruik in Nederland. De documentaire is gemaakt door Sander Houwen, Colet van der Ven en Christel Kraaij.

Interview met Michael Salter

Michael Salter is als criminoloog verbonden aan de Universiteit van New South Wales in Australië en is expert op het gebied criminele netwerken en seksueel kindermisbruik. De website organisedabuse.com is door hem ontwikkeld. Hij deed de afgelopen vijftien jaar in Australië wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik. Hiervoor interviewde hij vijftig (inmiddels) volwassen slachtoffers en zestig deskundigen die met hen werken, waaronder psychologen, psychiaters en medewerkers van de kinderbescherming. Dit interview door Vincent den Hengst zoomt in op de situatie van TGG in Nederland, het False Memory thema, en hoe te werk te gaan om het bestaan van TGG meer te belichten in Nederland.

Video met Alison Miller
Waarschuwing: deze video kan triggers bevatten. Het kan verstandig zijn om deze video alleen samen met vertrouwd gezelschap te bekijken. Of neem tussendoor een pauze en ga wandelen als dat nodig is. 
 
Dr. Alison Miller heeft een PhD van de University of British Columbia en is een semi-gepensioneerde psycholoog in zelfstandige praktijk in Victoria, British Columbia, Canada. Ze werkt al sinds 1991 samen met overlevenden van geritualiseerd misbruik en mindcontrol. Ze is sinds 2013 een fellow van de ISST-D (International Society for the Study of Trauma & Dissociation). Ze is lid van de Raad van Bestuur van Survivorship, een lid van de adviesraad van het Eleos Support Network (voor geritualiseerd misbruik), en de voorzitter van de Ritueel Misbruik en Mind-Control Special Interest Group (2017) van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation. In deze video geeft ze tools voor het verwerken van traumatische herinneringen en doorbreken van mind-control.