Lezingen

Aanbevolen lezingen

Hier vind je een selectie van lezingen die zijn gehouden op onze voorgaande symposia, waarvan wij geloven dat er belangrijke kennis wordt gedeeld en dat ze de moeite waard zijn om te kijken.

Lezing Arianne Struik

'Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder 14 jaar'

Er is nog weinig bekend over dissociatieve stoornissen bij kinderen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis en stand van zaken in het veld gecombineerd met klinische ervaringen. Deze lezing werd gegeven door Arianne Struik tijdens het symposium 'Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten' van het Kenniscentrum.

Lezing Sanne Terlingen

'Achter de schermen bij Argos'

In deze lezing geeft Sanne Terlingen een kijkje achter de schermen bij het grote onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik en de Argos-uitzending ‘Glasscherven en Duistere Rituelen’.

Lezing Michael Salter

'Policy response to organised abuse'

Scientia Associate Professor Michael Salter is a criminologist at the University of New South Wales, where he studies the criminological aspects of complex trauma, including the intersections of technology with abuse, violence and exploitation. This presentation discusses emerging responses to organised abuse in Australia and overseas, identifying areas of strength as well as ongoing gaps and controversies.