Lezingen

Aanbevolen lezingen

Hier vind je een selectie van lezingen die zijn gehouden op onze voorgaande symposia, waarvan wij geloven dat er belangrijke kennis wordt gedeeld en dat ze de moeite waard zijn om te kijken.

Lezingen Michael Salter

'The intersection of prolonged incest and organised child sexual abuse'

This lecture explores the co-occurrence of prolonged incest and organised abuse and argues that the two problems are interlinked. The majority of survivors of organised sexual abuse identify that one or both parents were the primary offenders. They routinely describe the participation of other relatives in their abuse and exploitation. For many survivors, this abuse persisted into adulthood, at which point their children are vulnerable to sexual victimisation. Prolonged incest remains overlooked as a form of violence against women but it lies at the core of familial organised abuse. This lecture will explore the psychological and social factors that result in the entrapment of victims and identify opportunities to interrupt the intergenerational transmission of organised sexual abuse.  

'Policy response to organised abuse'

Scientia Associate Professor Michael Salter is a criminologist at the University of New South Wales, where he studies the criminological aspects of complex trauma, including the intersections of technology with abuse, violence and exploitation. This presentation discusses emerging responses to organised abuse in Australia and overseas, identifying areas of strength as well as ongoing gaps and controversies.

Lezing Arianne Struik

'Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder 14 jaar'

Er is nog weinig bekend over dissociatieve stoornissen bij kinderen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis en stand van zaken in het veld gecombineerd met klinische ervaringen. Deze lezing werd gegeven door Arianne Struik tijdens het symposium 'Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten' van het Kenniscentrum.

Lezing Sanne Terlingen

'Achter de schermen bij Argos'

In deze lezing geeft Sanne Terlingen een kijkje achter de schermen bij het grote onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik en de Argos-uitzending ‘Glasscherven en Duistere Rituelen’.