Lezingen

Aanbevolen lezingen

Hier vind je een selectie van lezingen die zijn gehouden op onze voorgaande symposia, waarvan wij geloven dat er belangrijke kennis wordt gedeeld en dat ze de moeite waard zijn om te kijken.

Lezing Wendy Hoffman

De lezing op het 11e symposium van het KTGG zoomde in op twee vormen van dissociatie: 'natuurlijke' dissociatie en geïnduceerde dissociatie. Een lezing met veel waardevolle informatie. Op enkele punten stellen wij ons bedachtzaam op: 

  • Over het aantal van 13 persoonlijkheidsdelen dat volgens haar steeds door de daders/programmeurs wordt gecreëerd: 13 is satanisch getal Het is het KTGG niet duidelijk geworden of het voor haar vaststaat dat dit aantal steeds wordt nagestreefd. Voor zover wij weten is dit in ons land zeker niet het geval.
  • Over programmeercentra op militaire bases: ook dit lijkt vooral het geval te zijn in de Verenigde Staten.
  • Ze heeft niet bedoeld dat alle programmeurs helderziend zijn. Wel geeft ze aan dat er bij veel programmeer sessies een helderziende aanwezig is die in staat zou zijn de gedachten van slachtoffers te lezen. Het KTGG is niet op de hoogte of dit ook hier het geval is.
  • Op onze vraag of er altijd sprake is van dat alters boeken krijgen geschreven in een oude taal (Grieks, Hebreeuws) kregen we helaas geen duidelijk antwoord. Het KTGG kent deze verhalen niet.
  • Op de vraag of zij wetenschappelijke literatuur kent die haar bewering dat programmeurs in staat zijn alters in bepaalde hersendelen te plaatsen, bleef Hoffman het antwoord schuldig. Wij legden de vraag voor aan twee zeer deskundige hersenonderzoekers. Zij hebben dit nog nooit gehoord en achten het zeer onwaarschijnlijk.
Lezing Tony Bloemendaal

Deze lezing op het 10e symposium van het KTGG gaat over de kernprincipes van de normale h ersenontwikkeling, afgezet tegen de invloed van trauma en verwaarlozing op die ontwikkeling. Tegen welke klachten en problemen lopen mensen aan als ze te maken hebben gehad met trauma en verwaarlozing. Op basis van het werk van onder andere Bruce Perry, Steve Porges en Bessel van der Kolk, is er speciaal aandacht voor dissociatieve klachten. Ook worden praktische tips en adviezen besproken over hoe om te gaan met de gevolgen van trauma en verwaarlozing. 

NB Tijdens de lezing noemt Tony enkele malen dat hij veel interessante verdiepende artikelen kent. Deze kunnen via de tweede link als 'datadump' gedownload worden.

Lezing Ervaringsdeskundige Carol

Carol is overlever, vanwege haar veiligheid wonend in het buitenland. Zij vertelt over het misbruik dat haar werd aangedaan en over haar huidige situatie; hoe ze zich steeds staande wist te houden en welke hulp zij daarbij wel en niet kreeg. Over haar leven schreef Annette van Luijk het boek ‘Getekend door een sekte’.

Lezingen Michael Salter

'The intersection of prolonged incest and organised child sexual abuse'

This lecture explores the co-occurrence of prolonged incest and organised abuse and argues that the two problems are interlinked. The majority of survivors of organised sexual abuse identify that one or both parents were the primary offenders. They routinely describe the participation of other relatives in their abuse and exploitation. For many survivors, this abuse persisted into adulthood, at which point their children are vulnerable to sexual victimisation. Prolonged incest remains overlooked as a form of violence against women but it lies at the core of familial organised abuse. This lecture will explore the psychological and social factors that result in the entrapment of victims and identify opportunities to interrupt the intergenerational transmission of organised sexual abuse.  

'Policy response to organised abuse'

Scientia Associate Professor Michael Salter is a criminologist at the University of New South Wales, where he studies the criminological aspects of complex trauma, including the intersections of technology with abuse, violence and exploitation. This presentation discusses emerging responses to organised abuse in Australia and overseas, identifying areas of strength as well as ongoing gaps and controversies.

Lezing Arianne Struik

'Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder 14 jaar'

Er is nog weinig bekend over dissociatieve stoornissen bij kinderen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis en stand van zaken in het veld gecombineerd met klinische ervaringen. Deze lezing werd gegeven door Arianne Struik tijdens het symposium 'Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten' van het Kenniscentrum.

Lezing Sanne Terlingen

'Achter de schermen bij Argos'

In deze lezing geeft Sanne Terlingen een kijkje achter de schermen bij het grote onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik en de Argos-uitzending ‘Glasscherven en Duistere Rituelen’.