Symposia
 
 
 
 

9e Symposium

Symposium 22 april 2023
De rol van intergenerationele overdracht bij familiaal georganiseerd misbruik

Hoe komt het dat ouders zo vaak betrokken zijn bij het misbruik en de exploitatie van hun eigen kinderen?

Afgelopen december presenteerde de commissie Hendriks in opdracht van justitie hun conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik in Nederland. Eén van de belangrijkste conclusies was dat georganiseerd sadistisch kindermisbruik in Nederland een serieus probleem is.

Vanuit het KTGG onderzoeken we dit fenomeen ook al decennialang en we hebben de afgelopen periode de commissie Hendriks ook zo goed mogelijk ondersteunt in hun onderzoek.

Het komende symposium sluit naadloos aan op de conclusies van het rapport van Hendriks en gaat dieper in op deze problematiek. Ook Stichting Fier, gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van slachtoffers van mensenhandel, kwam in 2021 met een schokkend rapport waarin duidelijk werd dat (pleeg)ouders vaak betrokken zijn bij de exploitatie van hun eigen kinderen. Een rapport dat uitgebreid het nieuws haalde.

In november hadden we een eerste symposium rondom het thema van intergenerationele overdracht van trauma. De replay van dit symposium is te bestellen in onze webshop. Op dit symposium werd onder de aandacht gebracht hoe we als ouders onbewust de neiging hebben ons eigen trauma te herhalen bij onze kinderen. Zolang er geen bewustzijn is over het trauma en het nog onverwerkt is, blijft er overdracht in één of andere vorm plaatsvinden. 

Tijdens het aankomende gaan we het hebben over wat de rol is van ouders bij kinderen die slachtoffer zijn van sadistisch georganiseerd misbruik.

Een belangwekkend symposium. Zeker omdat Nederland al decennialang bekend staat als de hotspot waar extreem  kindermisbruik-materiaal wordt geproduceerd en deze kinderen (met vaak ernstige complexe PTSS en dissociatieve problematiek) binnen de hulpverlening nog nauwelijks in beeld zijn.

Dé twee internationale experts rond georganiseerd misbruik zullen hun kennis met ons delen. Michael Salter, professor en criminoloog die al jaren onderzoek doet naar familiaal georganiseerd misbruik, zal de dag openen vanuit Australië. De tweede lezing wordt verzorgd door Ellen Lacter. Zij is in Amerika de specialist op het gebied van intergenerationeel georganiseerd sadistisch misbruik. In de middag horen we het verhaal van Yvonne van Riemsdijk, een ervaren spreekster en ervaringsdeskundige rond intergenerationele overdracht van trauma.

We ronden de dag af met een panel van ervaringsdeskundigen. Dit biedt de mogelijkheid om alle vragen die de dag heeft opgeroepen voor te leggen aan mensen die het aan den lijve hebben meegemaakt. We kunnen onderling veel van elkaar leren.

We realiseren ons goed dat dit een heftig en schokkend onderwerp is. Het is nauwelijks te bevatten dat ouders hun eigen kinderen exploiteren of daar een rol in spelen. Het is menselijk om de neiging te hebben weg te kijken van zulke zware onderwerpen. Stichting Fier noemt dit onderwerp een blinde vlek binnen de hulpverlening en ze waren zelf ook erg geschrokken van de bevindingen die voortkwamen uit hun eigen onderzoek.

Wij geloven er als Kenniscentrum stellig in, dat dit probleem niet verdwijnt door er niet naar te kijken. We blijven de aandacht erop richten, zodat overlevers de erkenning ontvangen die ze verdienen en kinderen en ouders in nood de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. We blijven onze kennis delen, zodat hulpverleners steeds beter in staat zijn om overlevers te ondersteunen en zodat dit probleem landelijk en multidisciplinair op de kaart komt te staan. Het vergroten van inzicht in de werking van intergenerationele overdracht is hierbij van groot belang. 

Wij vragen jullie dan ook om massaal deel te nemen aan ons 9e symposium op 22 april.

NB We maken opnames van de lezingen tijdens het symposium. De replay van het volledige symposium zal (na de video-bewerking) begin mei te bestellen zijn in de webshop. Het heeft echter wat ons betreft wel een meerwaarde om live aanwezig te zijn, gezien de interactiviteit en hogere mate van verbinding en betrokkenheid. 

Programma

09.30 - Ontvangst met koffie en thee

10.00 - Opening door dagvoorzitter Anne de Vries

10.15 - Lezing 1

11.30 - Pauze

11.45 - Lezing 2

13.00 - Lunch (inclusief)

14.00 - Lezing 3

15.00 - Pauze

15.30 - Q&A panel

16.30 - Afsluitende borrel (inclusief)

Lezing 1: Michael Salter - Familial organised abuse

Dr. Michael Salter is the Scientia Associate Professor of Criminology at the School of Social Sciences at UNSW and an expert in child sexual exploitation and gendered violence. Michael applies critical and feminist theory to the study of complex trauma, with a focus on intersections with technology. Michael sits on the Board of Directors of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation, and he is an advisor to the Australian Office of the eSafety Commissioner, the Canadian Centre for Child Protection and White Ribbon Australia. He is Associate Editor of Child Abuse Review and sits on the editorial board of the Journal of Trauma and Dissociation. More information about Michael: www.organisedabuse.com

Familial organised abuse involves cultures of sexual abuse within families, in which children are subject to sexual abuse by family members and adults outside the family. It appears that parents (and particularly incestuous fathers) are the most common perpetrators of organised abuse. This type of abuse tends to involve a comparatively small number of victims who are extensively victimised, with the early initiation of abuse, quick progression to serious abuse, and a high intensity and prolonged duration of victimisation. 

Lezing 2: Ellen Lacter - Programmed and internal psychological mechanisms that perpetuate the cycle of extreme abuse

Ellen P. Lacter, Ph.D., is a California licensed Clinical Psychologist and Registered Play Therapist and Supervisor. She is Academic Coordinator of the Play Therapy Certificate program at University of California- San Diego, Division of Extended Studies. She worked in community mental health settings from 1975 to 1984, and in private practice thereafter. In the mid-1990s, she acquired expertise in the treatment of dissociative disorders and extreme abuse, particularly victims of ritualistic abuse, torture-based mind control, child sex-trafficking, and production of sadistic child abuse materials. She is an activist on behalf of survivors of extreme abuse, based in her website: www.endritualabuse.org

This presentation will examine the psychological mechanisms that perpetuate the cycle of extreme child abuse, including ritualistic abuse, torture-based mind control, production of sadistic child abuse materials, and sex-trafficking of young children to multiple perpetrators.

We will explore many of the ways that the cycle of extreme abuse can be perpetuated:

  • within victims, as in ongoing abuse, abuse re-victimization, psychological suffering, self-injury, suicidality, harmful relationships, re-enactments of psychological, physical, and sexual abuse, etc.
  • by victims, in abuse against others, including abuse of one’s children (intergenerational transmission).

Two mechanisms by which extreme abuse is perpetuated will be presented:

  • externally-applied, calculated, manipulation of victims’ dissociated self-states to control victims long-term to serve abuser agendas, i.e., mind control programming
  • naturally-occurring internal responses that yield long-term psychological symptoms, suffering, and, in some case, harm to others.

Finally, we will discuss broad approaches to treatment to break the cycle of extreme abuse.

Lezing 3: Yvonne van Riemsdijk - Ervaringsdeskundige

Yvonne van Riemsdijk is spreker, adviseur en tevens ervaringsdeskundige binnen de specialistische ggz en licht hulpverleners en incidenteel ook slachtoffers voor over verschillende thema’s, waaronder georganiseerd sadistisch en ritueel misbruik. Doordat zij zelf als kind vele jaren slachtoffer is geweest van deze vorm van kindermisbruik heeft zij veel inhoudelijke kennis over zowel de gevolgen als de werkwijzen binnen deze georganiseerde netwerken. Meer informatie over Yvonne: www.justyvonne.nl

Naast een korte beschouwing over haar eigen ervaringen zal Yvonne ingaan op een aantal belangrijke vragen. Hoe werkt de intergenerationele overdracht binnen deze georganiseerde netwerken? En hoe komt het dat slachtoffers de transitie doormaken van slachtoffer naar dader? Waarom is het zo moeilijk voor hen om zich te ontworstelen aan het netwerk en keren zij ogenschijnlijk steeds weer vrijwillig terug? En waarom lijken zij in de meeste gevallen uiteindelijk definitief te kiezen voor het netwerk en daarmee voor het daderschap? Wat beweegt ouders om hun eigen kind bloot te stellen aan de meest afschuwelijke praktijken? Op al deze vragen zal Yvonne aan de hand van haar praktijkervaring proberen antwoord te geven. Daarnaast zal zij vertellen over de methodes die de daders binnen deze georganiseerde criminele netwerken hanteren en de reden daarvan. Dit omdat het juist deze methodes zijn die de kinderen gevangen houden en waardoor het overgrote deel uiteindelijk zelf dader wordt.

Q&A panel: Ervaringsdeskundigen aan het woord

Een nieuw symposium onderdeel: een Q&A panel. We hebben van bezoekers begrepen dat er behoefte is aan meer interactie en ruimte voor het stellen van vragen (ervarings-)deskundigen. Om daarin tegemoet te komen introduceren wij dit programma-onderdeel.

Lezing 4: Transgenerationeel Georganiseerd Geweld 

Deze lezing door Anne de Vries en Bas Kremer vindt online plaats op maandag 24 april van 19.30 - 21.00 uur

Anne en Bas zijn beide bestuursleden van KTGG. Zij geven uitleg over verschillende transgenerationele netwerken en hoe deze netwerken hun slachtoffers in de greep houden. Anne gaat dieper in op de huidige ontwikkelingen rond TGG in Nederland en het landelijke onderzoek naar TGG. Bas Kremer gaat in op strategieën die de netwerken gebruiken om therapeuten en cliënten te ontmoedigen of een therapietraject minder succesvol te maken. Er is uitgebreid aandacht voor de gehanteerde mindcontrol technieken van TGG netwerken en de organisatie van dit type mensenhandel.

Deze lezing wordt online gegeven, deelnemers krijgen een linkje naar de lezing

Praktische informatie

Opnames

Tijdens het symposium wordt een opname gemaakt van alle lezingen. Na afloop van het symposium zal een replay van deze opname beschikbaar worden gesteld via de webshop. De kosten hiervan zullen iets lager zijn dan de deelnamekosten voor de symposium-dag. 

Kosten

Deelname voor niet-professionals is 139 euro. Voor professionals is het 249 euro. 

We bieden de mogelijkheid voor enkele particulieren om een tegemoetkoming te ontvangen in de deelname-kosten. Dit is bedoeld voor overlevers en/of naasten voor wie deelname erg belangrijk is, maar voor wie het (op dit moment) niet haalbaar is om de volledige deelname-prijs te betalen. Neem contact met ons via het contactformulier als dit op jou van toepassing is.

Accreditatie

We vragen voor dit symposium geen accreditatie aan.

Lunch en catering

Zoals je van ons gewend bent is de lunch en catering tijdens het symposium inclusief. Koffie, thee en iets lekkers staat klaar tijdens de korte pauzes. Tijdens de lange pauze is er een heerlijke lunch. 

Locatie

Het symposium vindt plaats in Grand Hotel Wientjes te Zwolle.

Adres:
Stationsweg 7
8011 CZ Zwolle

Parkeren

Het hotel heeft zelf beperkte parkeerplaatsen beschikbaar. Het uurtarief bedraag 2,50 tot 12,50 euro per dag. Bij de receptie kan een parkeerkaart gekocht worden. Het hotel beschikt over oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Tegenover het hotel en bij het station Zwolle zijn ook diverse parkeerplaatsen beschikbaar.

Openbaar vervoer

Het hotel ligt op loopafstand van station Zwolle. Je kunt dus makkelijk per trein of bus naar het symposium gaan. Bij station Zwolle loop je in Noordelijke richting het stationsplein, loop daarna naar de Stationsweg. Na 130 meter zie je het hotel aan de rechterzijde.