Symposia
 
 
 
 

8e Symposium

Symposium 19 november 2022
Terugblik

We hebben een fantastische inspirerende en leerzame dag met elkaar beleefd. Binnenkort is de replay van de opnames die we van de lezingen hebben gemaakt, beschikbaar in de webshop.

Het voorkomen van intergenerationele overdracht van trauma

De invloed van structurele onveiligheid in de kindertijd op de ontwikkeling van trauma-gerelateerde DIS, en de daaruit resulterende hechtingsproblemen

Na een aantal symposia waarbij de nadruk lag op dissociatieve problematiek bij kinderen zal het deze keer gaan over het voorkomen van intergenerationele overdracht van trauma. Dit wordt het eerste symposium van een tweeluik. Het 8e symposium (19 november 2022) zal gaan over intergenerationele overdracht in brede zin. Het 9e symposium (in april 2023) zal gaan over intergenerationele overdracht binnen destructieve georganiseerde netwerken.

Met intergenerationele overdracht van trauma bedoelen we dat, als we kinderen krijgen, deze uiteraard geconfronteerd worden met het gedrag van ons als ouder. Datgene waar wij, toen we kind waren (en mogelijk nog daarna) in bezeerd werden door onze eigen ouders, beïnvloedt ons als mens en het beïnvloedt het contact dat wij met onze kinderen hebben als we zelf ouders zijn geworden. Het is onvermijdelijk dat trauma's die de ouders hebben ervaren, van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Tragisch genoeg geven we vaak onbewust veel meer door dan we zouden wensen. Hoe komt het dat de pijn (en de daarmee samenhangende destructieve patronen) van de ene ouder wordt doorgegeven aan het kind, en dat het bij andere ouders beter lukt om deze spiraal van herhaling te doorbreken?

Intergenerationele overdracht is uiteraard ook aan de orde bij ernstig vroegkinderlijk trauma, vooral wanneer niet alleen de ouder(s), maar ook grootouder(s) en andere familieleden bezeerd zijn. Waarschijnlijk is er bij de meeste gevallen van vroegkinderlijke traumatisering binnen het gezin ook sprake van intergenerationele overdracht. Een bijzonder boeiend en belangrijk onderwerp dus, ook om deze spiraal van lijden te doorbreken. Uiteindelijk is het doorgeven van onze eigen pijn aan onze kinderen natuurlijk het allerlaatste wat we willen.

Als een ouder zelf ernstig getraumatiseerd is, maakt dat het heel ingewikkeld voor de ouder om een veilige en gezonde hechting te bieden aan een kind. Als er sprake is van een zeer slechte hechting en structurele onveiligheid, is de kans aanwezig dat het kind trauma-gerelateerde DIS ontwikkelt. Vanuit dit perspectief kunnen we de problematiek van ouders zien als een factor die invloed heeft (gehad) op het ontwikkelen van DIS bij het kind.

Op dit symposium gaan we dieper op dit onderwerp in:

  • Hoe kijken we naar hechting?
  • Wat is 'good enough' ouderschap? Hoe maakbaar is dat eigenlijk?
  • En het belangrijkste; als een ouder zelf ernstig bezeerd is, wat is dan nodig om een veilige en gezonde hechting te bieden aan een kind?

NB We maken opnames van de lezingen tijdens het symposium. De replay van het volledige symposium zal (na de video-bewerking) begin december te bestellen zijn in de webshop. De accreditaties zijn ook op de replay van toepassing. Het heeft echter wat ons betreft wel een meerwaarde om live aanwezig te zijn, gezien de interactiviteit en hogere mate van verbinding en betrokkenheid. 

Programma

09.30 - Ontvangst met koffie en thee

10.00 - Opening door dagvoorzitter Anne de Vries

10.15 - Lezing 1

11.15 - Boekpresentatie door Herry Vos

11.30 - Pauze

11.45 - Lezing 2

12.45 - Lunch (inclusief)

14.00 - Lezing 3

15.00 - Pauze

15.30 - Lezing 4

16.30 - Afsluitende borrel (inclusief)

Lezing 1: Trauma en ouderschap - door Moniek Boon en Vera van Dongen

Systeemtherapeut Moniek Boon en kinder- en jeugdpsychiater Vera van Dongen werken beiden bij Trauma en Transitie. Een nieuw opgericht derdelijns-centrum gericht op de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma, gesitueerd in Doorn. Daar geven zij samen de (therapie)groep 'Trauma en Ouderschap'. Tevens zijn zij beiden ouder en reflecteren zij graag samen met u over het onderwerp intergenerationele overdracht. 

Wanneer zijn we als ouder 'good enough'? En voorkom je daarmee dat je kind PTSS krijgt? Of DIS? Of is er als een kind CPTSS of DIS ontwikkelt eigenlijk ook altijd wat met die ouders? Hoe maakbaar is 'het' ouderschap of opgroeien zonder traumata? En als er wel traumata zijn en je CPTSS of DIS ontwikkelt, welke factoren dragen dan bij aan goed genoeg ouderschap?

Boekpresentatie 'Jij bent van ons' - door Herry Vos

Georganiseerd sadistisch (seksueel) misbruik vanaf de geboorte, doorgegeven van generatie op generatie. Mensenhandel, kinderporno, prostitutie. Geweld. In dit boek de verhalen van hen die het niet hebben gered - de slachtoffers.
De verhalen van hen die het wel hebben gered, dankzij hun moed, creativiteit, doorzettingsvermogen, hulp en een beetje geluk - de overlevers.
De verhalen van hen - de therapeuten - die de ongelooflijk zware taak op zich nemen deze mensen te helpen zich te ontworstelen aan de criminele pedoseksuele netwerken én de ontelbare trauma’s die hun werden aangedaan. De programmeringen die in hen werden geplant onschadelijk maken. Verhalen bijna te gruwelijk om waar te zijn. Om te kunnen bevatten.
De verhalen van de daders zelf, nee, die zijn er niet. Zij houden zich verborgen. Hen leren we kennen door wat de overlevers over hen zeggen.
Het verbod deze verhalen te vertellen is groot, het geweld bij overtreding immens. Toch moet het gezegd worden, vinden overlevers, en zij zetten de stap. Het resultaat is dit boek. Slachtoffers en overlevers hebben het recht gehoord te worden, erkenning te krijgen. Zij zijn mensen.

Lezing 2: Intergenerationele overdracht van gehechtheid en trauma - door Anneke Vinke

Gehechtheid en met name de overdracht van gehechtheidsstijl van ouder op kind is een geliefd onderzoeksthema in de pedagogiek en psychologie. In deze lezing ga ik allereerst in op wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek over intergenerationele overdracht van gehechtheids- en traumatische ervaringen van ouder op kind. Wat is er uit onderzoek bekend over good-enough opvoeden? Trauma’s uit het verleden van ouders die (on)bewust doorwerken in het heden, in de opvoeding en in de ontwikkeling van gehechtheid, worden vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht.

Hoe groot is de kans dat je iets uit jouw jeugd overdraagt als ouder? Hoe dramatisch is dat? Is dat voor elk kind hetzelfde? Hoe zit het met genetische kwetsbaarheid? Wat kan je daar wel of niet aan doen? Waar kunnen ouders en hulpverleners alert op zijn en vooral ook welke dingen zijn (on)veranderbaar? Aan de hand van voorbeelden uit de klinische praktijk bespreek ik hoe patronen en problemen praktisch zichtbaar kunnen worden en vooral ook wat je er mee kan doen, thuis en zo nodig in therapie.

Lezing 3: Hoe kunnen we een duurzame en veilige situatie thuis creëren? - door Majone Steketee

Hoe komt het dat we de intergenerationele cirkel zo moeilijk kunnen doorbreken? Waarom komen we als hulpverlener de kinderen van toen weer tegen als de ouders van nu. In de lezing ga ik in op de mechanismen die een rol spelen in de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en daarmee op de overdracht van problematiek van ouders naar kinderen. Hoe kunnen we meer aandacht besteden aan de gevolgen voor de kinderen als er thuis sprake is van kindermishandeling, of psychiatrische of verslavingsproblematiek van de ouders.

Majone Steketee studeerde in 1986 af als andragoloog bij de Universiteit van Amsterdam en is in 1995 gepromoveerd op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Zij was sinds 1986 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Pedagogiek en Onderwijskunde. Sinds 2016 is Majone bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Daarnaast is ze wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut.

Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet onder andere veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit. Majone hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Met name kinderen in kwetsbare posities heeft haar bijzondere aandacht, zoals kinderen in de jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen of kindermishandeling.

Lezing 4: Ervaringsdeskundige

Ik keek in mijn spiegel  
zag mijn trauma’s  
gebroken en afgesplitst 
glassplinters van mijn verleden
ongewild doorgeven
aan mijn kinderen 
en niet kunnen verhinderen
dat zij moesten overleven
in plaats van leven
en dat doet pijn
want ik had er voor hen willen zijn
zodat zij niet die pijn hoeven te ondergaan
wat ik heb moeten doorstaan
vrij zouden zijn
van mijn pijn van mijn verleden
niet die last 
hoeven dragen in het heden

Een ervaringsdeskundige (die ook hulpverleenster is) zal in een samenspraak met haar therapeute haar inzichten delen die illustreren hoe intergenerationele overdracht zijn tol heeft geëist, zowel op haar leven, als op dat van haar kinderen.

Lezing 5: Transgenerationeel Georganiseerd Geweld

Deze lezing door Anne de Vries en Bas Kremer zal online plaatsvinden op 22 november van 19.30 tot 21.00 uur

Anne en Bas zijn beide bestuursleden van KTGG. Zij geven uitleg over verschillende transgenerationele netwerken en hoe deze netwerken hun slachtoffers in de greep houden. Anne gaat dieper in op de huidige ontwikkelingen rond TGG in Nederland en het landelijke onderzoek naar TGG. Bas Kremer gaat in op strategieën die de netwerken gebruiken om therapeuten en cliënten te ontmoedigen of een therapietraject minder succesvol te maken. Er is uitgebreid aandacht voor de gehanteerde mindcontrol technieken van TGG netwerken en de organisatie van dit type mensenhandel.

Deze lezing wordt online gegeven, deelnemers krijgen een linkje naar de lezing.

Praktische informatie

Opnames

Tijdens het symposium wordt een opname gemaakt van alle lezingen. Na afloop van het symposium zal een replay van deze opname beschikbaar worden gesteld via de webshop. De kosten hiervan zullen iets lager zijn dan de deelnamekosten voor de symposium-dag. Ook bij het bekijken van de replay zijn de accreditaties van toepassing.

Kosten

Deelname voor niet-professionals is 139 euro. Voor professionals is het 249 euro. 

We bieden de mogelijkheid voor enkele particulieren om een tegemoetkoming te ontvangen in de deelname-kosten. Dit is bedoeld voor overlevers en/of naasten voor wie deelname erg belangrijk is, maar voor wie het (op dit moment) niet haalbaar is om de volledige deelname-prijs te betalen. Neem contact met ons via het contactformulier als dit op jou van toepassing is.

Accreditatie

We vragen wederom diverse accreditaties aan en dat zal gezien onze sprekers helemaal goed komen.

Lunch en catering

Zoals je van ons gewend bent is de lunch en catering tijdens het symposium inclusief. Koffie, thee en iets lekkers staat klaar tijdens de korte pauzes. Tijdens de lange pauze is er een heerlijke lunch. 

Locatie

Het symposium vindt plaats in Grand Hotel Wientjes te Zwolle.

Adres:
Stationsweg 7
8011 CZ Zwolle

Parkeren

Het hotel heeft zelf beperkte parkeerplaatsen beschikbaar. Het uurtarief bedraag 2,50 tot 12,50 euro per dag. Bij de receptie kan een parkeerkaart gekocht worden. Het hotel beschikt over oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Tegenover het hotel en bij het station Zwolle zijn ook diverse parkeerplaatsen beschikbaar.

Openbaar vervoer

Het hotel ligt op loopafstand van station Zwolle. Je kunt dus makkelijk per trein of bus naar het symposium gaan. Bij station Zwolle loop je in Noordelijke richting het stationsplein, loop daarna naar de Stationsweg. Na 130 meter zie je het hotel aan de rechterzijde.