Symposia
 
 
 
 

12e Symposium

Symposium 30 november 2024

Beeld: My mental family members - Tess Dribbel

De herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen

Dit wordt weer een prachtig symposium met grote dank aan Arianne Struik. Arianne is eerder bij ons te gast geweest en dat heeft grote impact gehad.
Bij het kenniscentrum merken we dat het vooral volwassenen zijn met dissociatieve problematiek die langzaamaan beter in beeld komen. Maar we weten allemaal dat het een beeld is dat in de vroege kindertijd ontstaat. Wat maakt dan toch dat de kinderen zo slecht gezien worden en waar schiet onze kennis als hulpverleners te kort?

De vorige symposia met Arianne hebben al het nodige in beweging gezet en we hebben gemerkt dat deelnemers aan het symposium wel degelijk beter geïnformeerd gingen kijken en ook zagen! Meer kinderen werden gezien, geholpen en soms ook veiliggesteld. Echt fantastisch.
Dit heeft ons doen besluiten om onze opzet met betrekking tot de symposia te veranderen. In het najaar komt er nu structureel een symposium rond dissociatie en vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen. We willen zo graag dat de kinderen beter gezien en geholpen worden.
En in het voorjaar een symposium rond TGG, mensenhandel en dissociatieve problematiek bij volwassenen.

Maar nu eerst ons 12e symposium op 30 november. Dit wordt een symposium, volledig geaccrediteerd, ook heel belangrijk voor EMDR therapeuten.

Absoluut een must voor therapeuten die werken met kinderen en volwassenen met een achtergrond van vroegkinderlijke traumatisering. Laten we zorgen dat we de kinderen in nood beter zien. Dat gebeurt helaas nog veel te weinig.

Lezing 1: Wat is dissociatie, hoe ontstaat het en hoe ziet de behandeling eruit

In deze presentatie legt Arianne uit wat dissociatie is, hoe het ontstaat en waarom het een probleem kan vormen. Dan geeft ze een overzicht van de state of the art, de verschillende fasen van behandeling van kinderen met dissociatieve stoornissen en welke aspecten daarin belangrijk zijn. Hans zal in zijn presentatie verder ingaan op hoe je met deze jeugdigen kunt omgaan. Dan gaat Arianne in op de barrières die men kan ervaren bij de behandeling van deze jeugdigen. Later op de dag lichten Nienke en Danny verschillende van deze behandelingen toe aan de hand van casuistiek.

Lezing 2: Ouders van kinderen met een dissociatieve stoornis en loyaliteit

Een dissociatieve stoornis ontstaat ten gevolge van traumatisering op jonge leeftijd, veelal door mishandeling, misbruik of verwaarlozing door de ouders. Een deel van deze ouders heeft zelf ook een dissociatieve stoornis. In deze presentatie gaat Arianne in op de ingewikkelde dynamiek tussen ouders en kind, en hoe dissociatie voor het kind een manier is om te overleven en om te gaan met de sterke interne conflicten. Omgaan met ouders van deze kinderen en de sterke loyaliteit van het kind naar zijn ouders kan lastig zijn. Arianne geeft in deze presentatie inzicht in waarom plegers kinderen mishandelen of misbruiken en hoe je deze kennis kunt gebruiken om kinderen te helpen uit hun loyaliteitsklem.

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog / systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie in het werken met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland (www.ariannestruik.com).

Lezing 3: Omgaan met jeugdigen met een dissociatieve stoornis. (75 min)

In deze presentatie licht Hans toe hoe je in de praktijk kunt omgaan met jeugdigen met een dissociatieve stoornis. Hans legt uit hoe je dissociatieve symptomen in kaart kunt brengen, welke instrumenten je daarbij kunt gebruiken. Dan ligt Hans toe hoe je aan jeugdigen en hun netwerk kunt uitleggen wat een dissociatieve stoornis. Met psychoeducatie materiaal kan deze uitleg worden geillustreerd en dit materiaal kunnen verzorgers gebruiken in dagelijkse situaties om probleemgedrag op te lossen. Hans geeft deelnemers dan een kijkje in de binnenwereld van deze jeugdigen en legt uit hoe zij de wereld ervaren. 

Hans van der Ham is GZ-Psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog, EMDR Practitioner Kind & Jeugd, en bijna 40 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Sinds 2005 heeft Hans een praktijk voor Basic Trust, van waaruit hij zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen met hechting, trauma en dissociatie. 

Zijn opleiding en training heeft hij genoten bij diverse specialisten in binnen- en buitenland, waaronder Renee Potgieter Marks, Kathy Steele en Janina Fisher. In 2020 heeft Hans als deskundige uit het veld meegewerkt aan de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen.

Lezing 4: EMDR bij jeugdigen met een dissociatieve stoornis (75 min)

In deze presentatie laten Danny en Nienke zien hoe de behandeling van jeugdigen er in de praktijk kan uitzien. Aan de hand van een aantal casussen lichten ze toe welke uiteenlopende interventies ter voorbereiding op EMDR kunnen worden gebruikt. Danny en Nienke illustreren het EMDR proces aan de hand van video materiaal, waarbij ze toelichten wat er omheen nodig is om EMDR te laten slagen. Dan lichten ze toe wat de effecten van traumaverwerking kunnen zijn en hoe jeugdigen kunnen worden ondersteunt bij het afsluiten van de behandeling. Dan gaan Nienke en Danny in op valkuilen en lastige dilemma’s

Nienke van Vliet is GZ psycholoog, schematherapeut en EMDR therapeut.
Na 11 jaar in de GGZ gewerkt te hebben, is ze overgestapt naar de jeugdzorg waar ze traumabehandeling biedt in de gesloten jeugdzorg, aan jeugdigen van 12-18 die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Danny de Bakker is klinisch psycholoog en psychotherapeut, momenteel in opleiding als EMDR K & J Supervisor bij de VEN. Ze heeft ruime ervaring met traumabehandeling in de residentiele jeugdzorg en pleegzorg. Danny werkt momenteel in het FACT jeugd team bij GGz Breburg. Naast haar werk bij GGz Breburg, werkt ze in haar eigen praktijk waar ze behandeling, supervisie en training aanbiedt. Wil je meer weten over Danny en haar benadering van traumasensitief werken? Luister dan naar deze boeiende podcast...

Aanmelden voor het 12e symposium

NB: Dit tarief is voor (EMDR) professionals die werken met kinderen met vroegkinderlijke traumatisering en die het belang en de waarde van het symposium inzien en de betaling geen probleem vinden.

NB: Dit tarief met is voor professionals met korting die de problematiek nog niet direct herkennen, maar wel nieuwsgierig zijn en zich willen verdiepen.

NB: Is het niet haalbaar voor je als student of overlever om het volledige bedrag te betalen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier als dit op jou van toepassing is.

Praktische informatie

Opnames

Het symposium wordt gedeeltelijk opgenomen. Na afloop van het symposium zal een replay van deze opname beschikbaar worden gesteld via de webshop. 

Kosten

Voor professionals is het € 260,00.
Voor professionals met korting is het € 130,00.
Deelname voor studenten (en overlevers) is € 50,00. 

We bieden de mogelijkheid voor enkele niet-professionals om een tegemoetkoming te ontvangen in de deelname-kosten. Dit is bedoeld voor overlevers en/of naasten voor wie deelname erg belangrijk is, maar voor wie het (op dit moment) niet haalbaar is om de volledige deelname-prijs te betalen. Neem contact met ons via het contactformulier als dit op jou van toepassing is.

Accreditatie

We hebben voor dit symposium accreditaties aangevraagd.

Lunch en catering

Zoals je van ons gewend bent zijn de lunch en catering tijdens het symposium inclusief. Koffie, thee en iets lekkers staan klaar tijdens de korte pauzes. Tijdens de lange pauze is er een heerlijke lunch. 

Locatie

Het symposium vindt plaats in Grand Hotel Wientjes te Zwolle.

Adres:
Stationsweg 7
8011 CZ Zwolle

Parkeren

Het hotel heeft zelf beperkte parkeerplaatsen beschikbaar. Bij de receptie kan een parkeerkaart gekocht worden. Het hotel beschikt over oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Tegenover het hotel en bij het station Zwolle zijn ook diverse parkeerplaatsen beschikbaar.

Openbaar vervoer

Het hotel ligt op loopafstand van station Zwolle. Je kunt dus makkelijk per trein of bus naar het symposium gaan. Bij station Zwolle loop je in Noordelijke richting het stationsplein, loop daarna naar de Stationsweg. Na 130 meter zie je het hotel aan de rechterzijde.