Symposia
 
 
 
 

11e Symposium

Symposium 20 april 2024 (heeft reeds plaatsgevonden)
Complexe DIS (C-DIS)

De afgelopen tijd zijn we steeds beter bekend geraakt met de dissociatieve problematiek die het gevolg is van traumatisering, zoals de Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS). Langzamerhand wordt echter duidelijk dat er een nog ingewikkelder vorm van DIS bestaat, die we aantreffen bij mensen die opgroeien in situaties van georganiseerd geweld, vaak met transgenerationele verbanden (TGG). Door het gebruik van mindcontrol en programmering, zoals dat het geval is bij gorganiseerd misbruik ontstaat er een bijzonder ingewikkelde situatie. Indien dit misbruik begint voor ongeveer het achtste jaar, is het vrijwel onvermijdelijk dat er een dissociatieve problematiek ontstaat. Deze verschilt fundamenteel van de dissociatieve problematiek die het gevolg is van vroegkinderlijke traumatisering zonder programmering en mindcontrol.

In deze laatste situatie is de dissociatie de overlevingsstrategie die noodzakelijk is om in twee verschillende werelden te kunnen functioneren. Het kunnen functioneren in een ogenschijnlijk normale wereld en het kunnen functioneren in een wereld waar je van kinds af aan uitgebuit wordt. Bij georganiseerd misbruik maken daders gebruik van diverse methoden om persoonlijkheidsdelen te laten ontstaan waarover zij macht hebben. Deze delen hebben functies ten dienste van de daders, zoals het kunnen werken in de (kinder)porno of -prostitutie, het rapporteren aan het dadernetwerk over wat de persoon doet buiten het netwerk, zoals op school of tijdens een behandeling of alles wat bedreigend is voor het netwerk. Kort gezegd, er ontstaan twee lagen van alters, een ‘oppervlakkige’ laag als reactie op trauma en een dieperliggende laag als gevolg van de programmering. Een Complexe Dissociatieve Identiteits Stoornis, bewust geïnduceerd door daders.

Tijdens dit symposium zijn mensen aan het woord die weten waar ze het over hebben: de Amerikaanse therapeute en overlever Wendy Hoffman, Danitsja de Nooijer spreekt uit eigen ervaring evenals een moeder met haar zoon.

Wegens succes zal er weer een expositie zijn met kunst van overlevers en is er weer een boekentafel.

Programma

09.30 - Ontvangst met koffie en thee

10.00 - Opening door dagvoorzitter 

10.15 - Lezing 1 (deel 1)

11.00 - Korte pauze

11.05 - Lezing 1 (deel 2)

11.45 - Pauze

12.15 - Lezing 2

13.30 - Lunch (inclusief)

14.30 - Lezing 3

15.45 - Pauze

16.15 - Q&A panel

17.00 - Afsluitende borrel (inclusief)

Lezing 1: Ervaringsdeskundigen - Een moeder en haar zoon

Hoe transgenerationele overdracht binnen een gezin kan plaatsvinden, zonder dat dit voor henzelf duidelijk was en zonder dat men dit van elkaar wist. Besproken zal worden hoe moeder en zoon van elkaar geïsoleerd waren door de programmering en de mind control. Door deze isolatie behield ‘de groep’ de macht over de zoon; zij eigenden zich hem toe. Aan de orde komt tevens hoe misdiagnostiek van de zoon binnen de hulpverlening de verdeeldheid versterkte en heeft geleid tot hertraumatisering, en hoe uiteindelijk dit alles kon worden doorbroken.

Lezing 2: Danitsja de Nooijer - die uit eigen ervaring spreekt

Tijdens de lezing zal ik mijn ervaring met georganiseerd misbruik gebruiken om inzicht te geven over het verloop van indoctrinatie/mindcontrol. Ik zal vertellen hoe onveiligheid, dreiging en het toepassen van mindcontrol ervoor zorgde dat er delen zijn ontstaan die opdrachten dragen van het netwerk en gehoorzaam zijn/waren aan het netwerk. Ook zal ik ingaan op het voelbare verschil in mezelf tussen delen die deze opdrachten dragen en delen spontaan zijn ontstaan vanuit trauma.  

De geïnduceerde opdrachten en gehoorzaamheid hebben (lange tijd) invloed gehad op mijn leven. Ook heeft het invloed gehad op de therapie in het onderzoeken, praten, verbinding maken en verwerken. Op welke manier dit invloed had, wat mij wel/niet geholpen heeft, wat er nodig was om mijn trauma’s te gaan verwerken en de opdrachten/gehoorzaamheid aan het netwerk uit te doven zal ik allemaal meenemen in mijn verhaal.  

Lezing 3: Wendy Hoffman

Wendy Hoffman has published four memoirs: The Enslaved Queen, White Witch in a Black Robe, A Brain of My Own and After Amnesia and During. The Enslaved Queen has been translated and published in Germany. Her book of poetry, Forceps, was also published along with a book of essays, From the Trenches, written with Dr. Alison Miller. Her second poetry book Belonging, published by Kelsay Books, has been nominated for the Eric Hoffer Book Award. She does consultations for therapists working in the field of dissociative disorders and talks with survivors.

This workshop will discuss two different types of dissociation: self-created and orchestrated. Some of the main issues involved in programming and criminal mind control will also be addressed. Participants will be invited to ask questions and express their concerns.

Q&A panel

Na groot succes van de panels op het voorgaande symposia, eindigen we de dag weer met een panel gevormd uit de sprekers van de dag. Hier is meer ruimte voor interactie en kunnen vragen gesteld worden aan de (ervarings-)deskundigen. 

Lezing 4: Transgenerationeel Georganiseerd Geweld 

Deze lezing door Bas Kremer vindt online plaats op maandag 22 april om 19.30 uur

Bas is bestuurslid van het KTGG. Hij geeft uitleg over verschillende transgenerationele netwerken en hoe deze netwerken hun slachtoffers in de greep houden. Hij gaat dieper in op de huidige ontwikkelingen rond TGG in Nederland en het landelijke onderzoek naar TGG. Verder hoor je over strategieën die de netwerken gebruiken om therapeuten en cliënten te ontmoedigen of een therapietraject te saboteren. Er is uitgebreid aandacht voor de gehanteerde mindcontrol technieken van TGG netwerken en de organisatie van dit type mensenhandel.

Hij doet dit door ons aan de hand mee te nemen in een casus die bijna dertig jaar behelst. Een casus die alle aspecten van C-DIS laat zien en een casus die mede heeft geleid tot de oprichting van het KTGG.

Hij sluit af met een aantal hoopvolle ontwikkelingen rond het landelijke beleid ten aanzien van TGG die nu gaande zijn. We hopen dat jullie allemaal online aanhaken.

Deze lezing wordt online gegeven, deelnemers krijgen een link naar de lezing toegestuurd per mail