Welkom bij KTGG

Aankomende symposium


Op 19 november vindt ons 8ste symposium plaats in Zwolle. Dit symposium zal gaan over intergenerationele overdracht van trauma. Een bijzonder boeiend en belangrijk onderwerp. Op dit symposium gaan we dieper in op deze vragen:

  • Hoe kijken we naar hechting?
  • Wat is 'good enough' ouderschap? Hoe maakbaar is dat eigenlijk?
  • Als een ouder zelf ernstig bezeerd is, wat is dan nodig om een veilige en gezonde hechting te bieden aan een kind?
'If you are neutral in situations of injustice,
you have chosen the side of the oppressor.'
Desmond Tutu

Melding doen van TGG


Overlevers van TGG en die melding willen doen van hun ervaringen, voor naasten, en voor professionals die in aanraking zijn gekomen met (overlevers van) TGG, vinden hier een overzicht van de belangrijkste meldpunten voor TGG.

Meewerken aan onderzoek naar TGG


De situatie rondom TGG staat al lang in de schaduw. Een effectieve manier om hier verandering in te brengen, is om meer ervaringen van overlevers en professionals te verzamelen. Dit vormt de basis voor onderzoek en verslaglegging.

Actuele artikelen


20 juni 2022
Argos – Interview met Bas Kremer
Bas Kremer is bestuurslid van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld over ritueel misbruik. Dit expertinterview was onderdeel van het dossier georganiseerd seksueel misbruik. In 2020 verzamelde Argos de ervaringen van meer dan tweehonderd slachtoffers. Honderdveertig van hen vertelden over geritualiseerd geweld.
10 juni 2022
Documentaire: Niets is wat het lijkt
Stichting Kenniscentrumg TGG heeft een documentaire laten maken over Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG) met als titel: Niets is wat het lijkt. Deze documentaire bevat interviews met behandelaren, overlevenden, politie en een rechtspsycholoog en belicht daarmee meerdere kanten van het thema geritualiseerd misbruik in Nederland.
15 januari 2022
Met andere woorden
Journalisten op het gebied van (seksueel) misbruik gebruiken vaak verbloemende en ouderwetse bewoordingen. Dit artikel reikt een woordenlijst aan met meer bewuste woorden voor veelvoorkomende journalistieke (mis)representaties in de media.
9 oktober 2021
Een moedige biografie
Dit boeiende verhaal beschrijft een zoektocht naar genezing van initieel onduidelijke symptomen. Een vruchteloze dwaaltocht via Riagg, psychotherapie, psychiatrische instellingen leidt naar zelf-help met de therapieën van Stettbacher en Jenson om de trauma's van een kindertijd gevuld met psychisch, fysiek en seksueel misbruik te verwerken.
22 augustus 2021
Dissociatieve amnesie of hervonden herinnering?
Het debat over hervonden herinneringen is de meest bittere, wrede en pijnlijke interne controverse in de geschiedenis van de moderne psychiatrie. Vanaf het allereerste begin in de late jaren ‘80, is het meer een 'ad hominem' oorlog geweest, een beroep doend op gevoelens en vooroordelen, in plaats van een kwestie van gemotiveerde professionele onenigheid.
1 augustus 2021
Bessel van der Kolk – Trauma en herinnering
Wetenschapper en bekend schrijver prof. dr. Bessel van der Kolk legt uit welke ingrijpende gevolgen trauma heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen. In de afgelopen tien jaar is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinnering bij getraumatiseerde mensen.